Kerneværdiernes enorme betydning!

vejskilt-corevalues

At finde sine dybeste kerneværdier fører dig til indre glæde, styrke og sindsro. Sådan er det bare!

Inden for den buddhistiske livsfilosofi tror man på, at livet er en lidelsesrejse. Lidelse dækker over alt lige fra negative følelser, ubehag af enhver slags, smerte og sygdomme. Lidelse strækker sig fra en lille irritation til det faktum, at vi alle skal dø på et tidspunkt.

Buddhister mener, at der er en grund til lidelsen. At al lidelse har en årsag. Det skal ikke forstås som om, at en hændelse har en og kun en årsag, men det skal ses som ideen om årsag og virkning, også kaldet karma, således at tidligere handlinger medfører fremtidige handlinger, bemærk flertal. Lidelse handler i stor stil om, at vi ikke lever i virkeligheden, men vælger behagelige illusioner.

Måden at håndtere lidelse på er gennem erfaring, hvilket er et paradoks i forhold til vestens måde at opløse lidelse på: Nemlig gennem terapier der primært handler om samtale og kognitiv forståelse. I buddhismen imødekommer man lidelsen gennem den ottefoldige vej:

 1. Ret forståelse er forståelsen/erkendelsen af betydningen af de fire ædle sandheder: Kærlighed, medfølelse, sympati og ligevægt. Hvis man lever ud fra de fire ædle sandheder vil vores lidelse mindskes i styrke, fordi vi har den rette forståelse af livets større sammenhæng, og af hvordan lidelse imødekommes.
 2. Ret sindelag er det modsatte af det forkerte sindelag, der er behersket af begær, ond vilje og en voldelig mentalitet.
 3. Ret tale er det modsatte af forkert tale, dvs. løgn, løs snak, bagtaleri og ukvemsord.
 4. Ret handling er det modsatte af forkert handling, dvs. drab, druk, tyveri og et udsvævende liv.
 5. Ret vandel er det modsatte af forkert vandel, nemlig bedrageri, forførelse, sandsigeri, bondefangeri og åger.
 6. Ret stræben, det modsatte af forkert stræben, nemlig at leve uden bevidsthed.
 7. Ret opmærksomhed er at udvikle en speciel og konstant bevidsthed, der skal føre frem til indsigten i at alt, således også mennesket, er forgængeligt. Det er denne indsigt, der er en del af befrielsen.
 8. Ret fordybelse er en bevidsthedstilstand, hvor bevidstheden er ”tømt” for ligegyldigt indhold. Man lærer at observere sindet uden at lade sig forlede af det.

Derudover er der de fire ædle sandheder, der kan ses som leveregler:

 • Kærlighed er ønsket om at bibringe alle levende væsener en tilstand af lykke og bibringe dem forståelse for lykke.
 • Medfølelse er ønsket om at befri dem for lidelse og fjerne årsagen til lidelse.
 • Sympati er glæden ved andres lykke.
 • Ligevægt er indstillingen om, at ét levende væsen ikke er mere eller mindre vigtig end et andet. Der føles ingen tilknytning til det ene og uvilje mod det andet.

Disse leveregler har altid ligget som en dyb sandhed indeni mig. Ikke på et kognitivt plan, men på et dybt sjæleligt plan. Det gik op for mig, at hvis jeg ville leve et autentisk liv, måtte jeg tage dele af min livserfaring og mine kerneværdier mere alvorligt.

Find dine kerneværdier her: https://kisserpaludan.dk/oevelse-til-dine-livsvaerdier/

Jeg kan ikke anbefale nok, at man får arbejdet med sine kerneværdier, så der er overensstemmelse med det, man tillægger værdi og tror på, og det man så gør i praksis, altså kort sagt værdien i ”walk your talk”.

At være sig selv UTRO er i mine øjne kilden til, at man tømmer sit eget trivselskar dagligt, uden man er bevidst om det. Du vil nok opdage ligesom mig, at her er der virkelig noget at vinde i forhold til at skabe sit eget liv og blive den bedste udgave af sig selv.

Jeg valgte at blive veganer og engagere mig i at hjælpe andre mennesker med traumer.

Nogle vil måske begynde at strikke huer til nyfødte på Rigshospitalet og andre vil måske adoptere et barn i Afrika. For nogle mennesker vil det give fred indeni at samle plastik op på stranden eller starte en indsamling for kræftramte børn. Vi har alle noget at bidrage med i denne verden, som kan hjælpe os til at imødekomme både vores egen og andres lidelse.

At praktisere sin egen tro og egne værdier kræver, at man går i dybden med at få afdækket sine kerneværdier. Det har været noget af en øjenåbner for mig både i forbindelse med “skyggearbejdet” og arbejdet med “mit indre barn”, at jeg ikke havde lært at identificere mine egne kerneværdier og leve ud fra dem.

I min tilpassede udgave, mit falske selv, var jeg ekstremt opmærksom på andres værdier og behov, og jeg forsøgte efter bedste evne at få anerkendelse fra andre ved at give dem anerkendelse. Så i stedet for at finde min egen tro og mine egne værdier, havde jeg vænnet mig til bevidstløst at følge strømmen.

Det har været et stort arbejde at finde ind til essensen af mine kerneværdier, men som hele blog indlægget starter med, så er der lige på den anden side af dette arbejde langt mere sindsro og livsglæde.

God arbejdslyst! ♥

Læs mere om skyggearbejde her: https://xn--louiseschnnemann-txb.com/skyggearbejde/

Læs mere om Indre barn arbejde her: https://www.hjertets-vej.dk/at-arbejde-med-sit-indre-barn-2/

 

 

Hvis du tror på noget er du stærkere :)

tro-og-spiritualitetDette blog indlæg er en meget personlig beretning om hvordan tro, spiritualitet og compassion hænger sammen for mig ♥

I sidste weekend læste jeg en kronik der postulerede, at det at tale om tro var enorm tabu belagt, mere tabu belagt end at tale om seksualitet. Først tænkte jeg, at det da næppe kunne passe, men efter lidt længere tids eftertænksomhed blev jeg enig med mig selv om, at kronikøren nok havde ret.

Som mange mennesker har jeg søgt svar på livets store spørgsmål gennem spiritualitet. Jeg har læst enormt mange spirituelle bøger, og søgt mange spirituelle mennesker. Jeg har fået lagt tarotkort og gået til numerolog. Ja, jeg tror jeg tager hele raden rundt. Om det var godt for mig, eller bare førte til mere forvirring, ved jeg ikke helt. Jeg kunne måske være gået en mere lige vej hjem til mig selv, men sådan blev det ikke.

I dag har min spirituelle rejse, sammen med alle de psykiatriske patienter jeg har været kontakt person for gennem mit virke som psykiatrisk sygeplejerske, lært mig en livslektie eller to. Jeg har så mange mennesker at takke for at lukke mig ind i deres sjæl og ind i deres tanker – for at jeg derved kunne både hjælpe både dem og mig selv med at finde vejen hjemad… Man kan sige patienterne og jeg var “lost together”. Bortset fra at jeg ikke troede jeg var fortabt, men det var jeg!

Ved at få lov til at være i andres smerte, at følge deres smerte-rejse på jorden, udviklede jeg en langt højere grad af compassion. En af mine første patienter, en sej gut der også var triatlet – og midlertidig blæst omkuld af livet – er nok det menneske som jeg har lært allermest af. Selvom han LÅ NED og ikke kunne komme op, gav han aldrig køb på sin medmenneskelighed. Og han har været mig en større inspiration end han nogensinde vil forstå.

Før jeg kom ind i psykiatrien haltede det gevaldigt med min kærlighed til menneske-dyret. Jeg synes vi var det væmmeligste dyr af alle Guds skabninger. Parasitter der udrydder alt det smukke. Amøber der slagtede Moder Jord minut for minut. Men ved at være en del af et andet menneskes lidelses-rejse, MÆRKEDE JEG at menneske-dyret ikke er ondt fordi det handler ondt. Menneske-dyret er blot forvirret og faret vild i livets hastighed og begær. Og hvem var jeg at pege 1 finger ad andre, når resten af fingeren pegede tilbage på mig selv? Jeg fik små bitte “hints” om vejen hjem til mig selv og en mere compassion fokuseret livsstil, men som sagt – rejsen blev meget lang.

Nå, men årene gik og en dag fik jeg fat i en lille bog om buddhisme. Sådan en lille letlæselig toilet bog 🙂 Til min store overraskelse – der på min venindes toilet – læste jeg de magiske ord. I ved hvor sol og vind pludselig står stille et sekund og tiøren for alvor falder? Jeg fik fat i essensen af hvad min opgave på denne jord egentlig består i. Dette stod beskrevet i bogen som de 4 principper i buddhistisk praksis:

KÆRLIGHED er ønsket om at bibringe alle levende væsener en tilstand af lykke og bibringe dem forståelsen af lykke.

MEDFØLELSE er ønsket om at befri dem for lidelse og fjerne årsagen til deres lidelse.

SYMPATI er glæden ved andres lykke.

LIGEVÆGT er den indstilling at ET levende væsen ikke er mere værd eller mindre vigtigt end et andet. Der føles ingen tilknytning til det ene eller uvilje til det andet.

Jamen, det var jo MIG… Sådan som jeg oplevede verdens SANDHED indeni mig. HURRA – nogen (buddhisterne) har simpelthen beskrevet min indre sandhed om hvad min livsopgave går ud på.

Sammenfaldende med at jeg læser denne lille bog, og genkender mig selv og min livsmission i den, er jeg også kommet ind i de veganske netværk på Facebook. Plantemads netværket er jeg søgt ind i, fordi min krop er blevet ramt af stress og binyretræthed, og jeg er klar over at mad må være mit førstevalg af medicin.

I de veganske netværk møder jeg ikke hundredevis af mennesker, men TUSINDEVIS af mennesker der oplever dyr som ligeværdige/ligebyrdige med-skabninger, som vi ikke på nogen måde har fået retten til at udnytte og slå ihjel. Min kærlighed til dyr er med årene ikke formindsket i styrke, men jeg har levet som bevidstløs forbruger sølet til i begær fremfor bevidsthed – og det faktum at jeg ikke er alene i verden, når det kommer til at se alle guds skabninger som ligeværdige, bliver en kæmpe løftestang for mig i min færd mod et mere compassion fokuseret liv.

Men jeg er også et naturbarn, der har stor respekt for Moder Jords egne helende og balancerede kræfter. Jeg oplever mig som et-med-alt. Jeg er bare en lille spirrevip i et kæmpe stort økosystem på en klode i krise. Og jeg kan måske være med til at vække folk op, måske kan jeg inspirere andre til at “walk the talk”, måske kan jeg skabe sjælevenner, der ønsker det samme som mig. Nemlig at TRO. Tro på at vi mennesker kan gøre det bedre end vi gør nu. At vi kan styre vores begær. At vi dybest set vil hinanden det godt. At vi har et kompas, der hedder compassion. Vi ønsker dybest set tilknytning, fællesskab og ansvar.

Compassion er at omdanne sin medfølelse og medmenneskelighed til handlingsrettede aktiviteter, hvor vi bestræber os på at møde alle jordens skabninger med kærlighed. Compassion ER følelse og handling I ET OG SAMME! Det er gennem stilheden i naturen, at du kan finde dine svar på hvad der er dig, og hvad du skal søge imod. Hvis du omgiver dig med støj og drama i dit liv vil det være svært for dig at høre hjertets sprog. Det kan føre til at du lever dis-connected og lader dig forføre af begær, præcis som jeg gjorde i mange mange år.

Jeg tror på, at vi mennesker ønsker at blive set, mærket og hørt.

Jeg tror på, at alle har sår og skrammer, som vi andre intet ved om.

Jeg tror på, at alle indeholder noget godt.

Jeg tror på, at vi alle ønsker at opleve glæde, mening og fred.

Jeg tror på fælleskabet.

Jeg tror på ansvaret.

Jeg tror på, at vi sammen kan udvikle Moder Jord til et sted, hvor der er plads til alle arter som ligestillede, men samme ret til jordens ressourcer.

Jeg tror på, at der er plads til at tro på Gud, uagtet hvilken religion man tilhører. Og jeg tror på, at der er plads til ikke at tro på nogen Gud.

Og jeg tror på, at kærligheden er størst af alt.

 

 

 

 

 

 

Sindsro – er også til dig!!!

 

Hele mit liv har jeg søgt efter sindsro. Jeg har søgt højt og lavt efter den, og prøvet ALLE metoder jeg har fået kendskab til. Det er først i december 2017, at jeg opnår den eftertragtede tilstand: SINDSRO.

Jeg skulle godt nok “dø” og blive bragt tilbage til “livet” igen – inden den opstod. Ja, jeg døde jo ikke rigtig, men den Chanett jeg var blev udslettet, så den ægte Chanett kunne få plads ❤ Det blev en lang rejse hjem til mig selv og sindsroen, men egentlig meget mere enkel end jeg havde forestillet mig.

Det er en offentlig hemmelighed, at jeg blev syg af stress i 2015.

Jeg havde den arrogante holdning, at netop jeg var immun overfor stress. Jeg elskede mit arbejde og mit liv, og stress rammer kun dem som mistrives, ikke?

Stress, er for mig en tilstand kroppen havner i, når vi vil mere end krop og sind kan magte. Og da jeg blev ramt, havde især min hjerne været på overarbejde i mange mange år. Jeg levede i den overbevisning, at jeg kunne analysere (tænke) mig frem til løsningen på alle livets problemer, og med den overbevisning kom et krav til hjernen om at den kun fik fred, når jeg sov.

Jeg var totalt opslugt af mine livsdrømme alene, og var fuldstændig ligeglad med at min krop gennem længere tid, havde forsøgt på at kommunikere med mig gennem forskellige former for symptomer. Ved første stress sygemelding lå jeg herhjemme og forsatte med at være på arbejde over computeren. Forsøgte at hjælpe dem som skulle passe mine opgaver. Jeg var lynhurtig tilbage på jobbet. Ved anden stress sygemelding forsøgte jeg at koble af fra jobbet, og selvom andre havde styr på mine opgaver, kunne jeg ikke finde fred med at jeg havde brug for ro. Ved tredje sygemelding vidste jeg, at det ikke kun handlede om stress, men også en gammel PTSD diagnose, som jeg aldrig havde fået behandling for.

Og der mødte jeg en terapeut, der bankede i bordet og sagde til mig, at jeg var ved at slå mig selv ihjel. Og endelig kom jeg ud af mit hoved og ned i mit hjerte, hvor jeg kunne mærke at han havde ret. Så i maj 2017 efter 1,5 år i blodig krig med en krop der ikke ville som jeg ville, kastede jeg håndklædet i ringen, og indså at nu skulle der andre boller på suppen.

 

“Terapeuten arrangerede det sådan, at jeg i hele juli måned hverken skulle i terapi eller til samtaler hos arbejdsgiver og kommune. Og for første gang i mit liv nogensinde, var jeg bragt så meget til ro, at jeg fuldt ud kunne mærke det der foregik i mig. Og sikke en åbenbaring”

 

Og hvad lærte jeg så i løbet af 2017, der første mig direkte hjem til mig selv, til en vedvarende tilstand af sindsro?

 

Trin 1 – Walk your talk

 

walk the talk

 

Jeg har i mange år vidst, at jeg levede et liv med en MISLYD.

Min tanker, handlinger og adfærd var ikke i overensstemmelse med mine inderste kerneværdier. Derfor havde jeg i perioden fra jeg fik stress første gang og frem til den tredje sygemelding, gjort et kæmpe stykke bevidsthedsarbejde, for at finde ud af HVEM JEG ER, HVAD JEG STÅR FOR og HVORDAN JEG VIL VÆRE I VERDEN.

Fordi jeg var virkelig forpint og rådvild søgte jeg Gud. Jeg ser mig selv som kristen, var det naturligt at bede. Jeg var sikker på, at den eftertragtede sindsro blandt andet lå i mit forhold til Gud. Jeg har ikke en religiøs forestilling om Gud. I hvert fald er den Gud, der er beskrevet i biblen ikke MIN Gud. Min Gud er ikke jaloux og hævngerrig. Min Gud tester ikke mennesker. Gud er for mig det samme som uendelig kærlighed. Gud vejleder os gennem hjertet, og derfor må vi også være stille og lytte, for dels at kunne mærke hvad der er kærligt/ukærligt, dels at kunne lade os vejlede. Men jeg var ikke stille. Jeg var næsten altid i fuld fart. Og jeg mærkede tydeligt, at jeg havde tabt forbindelsen til kærlighedens visdom undervejs. Så derfor gik jeg nogle meget lange ture, og fik connected med den Gud, som jeg altid selv har troet på, nemlig kærlighedens Gud.

Ligesom jeg genlæstedele af Biblen og det nye testamente, så faldt jeg også over en lille bog i min bogreol om Buddhisme. Den havde jeg ikke kigget i, i mange år. Det stod pludselig soleklart for mig, at de 5 forskrifter i Buddhismen faktisk er mine leveregler.

5 rules

 

At de rummer den dybeste essens af alt hvad jeg tror på. Første forskrift dikterer at man ikke må slå ihjel, hvilket jo også er en del af kristendommens bud, og alle andre religioner, naturligvis… Hvis jeg udøver vold (eller betaler andre for at udøve vold) på andre levende væsener, så rammer det tilbage. Og det er uagtet om man er buddhist, kristen eller muslim. Uagtet om man kalder det Guds vrede eller Karmalov.

 

“Ved at læse mig igennem forskellige skrifter fik jeg re-defineret mit SELV. Det stod krystalklart tilbage, hvilket menneske jeg ønsker at være. Jeg er non-violent på alle niveauer. Derfor blev veganisme det eneste åbenlyst logiske valg for min forsatte indre harmoni.” 

 

I dag lever jeg således, som kristen, med min egen fortolkning af Kristus-bevidsthed, der i det store hele ikke har noget som helst med Biblen og det nye testamente at gøre. Jeg tror på, at Jesus, ligesom Buddha og mange andre, var en profet. Et menneske man kan studere og tage ved lære af, således at man nærmer sig den bedste udgave af sig selv. Jesus kom ikke for at vi skulle beundre ham eller hylde ham, han kom for at vise os præcis hvordan vi skulle handle på compassion, næstekærlighed og barmhjertighed. Kunsten er ikke at føle at vi gør det, kunsten er at gøre det – også når vi er vrede, kede af det og skuffede. Tilgivelse er ikke til for den anden, den som har syndet. Tilgivelse er for at sætte os selv fri fra vrede og skuffelser.  frihed for at leve i efterladenskaber fra et andet menneske der ikke udviste compassion, næstekærlighed og barmhjertighed mod os.

Levereglerne i buddhismen, the 8 fold way, er mine daglige “værktøjer” til at regulere mit liv, så jeg kan leve det i overensstemmelse med mine kerneværdier.

 

download (9)

 

Det er en kolossal afgiftningsproces, at lære at “walk the talk”. Men til gengæld oplever man en fantastisk frihed, når man frigør sig fra den kulturelle mainstream bevidstløshed og træder ind i sit eget rum – helt hjem til sig selv ♥♥♥ Processen er livslang (tror jeg).

 

“Jeg bliver ved med at afsløre mit eget “hykleri”, så jeg kan blive mere ægte og autentisk i min måde at være i verden på.” 

 

Jeg kan stadig tage mig selv i at tænke tanker, som ikke er forenelige med mine værdier. Og derfor har jeg til stadighed også brug for stilhed og naturen, så jeg kan undersøge, hvorfor jeg tænker ukærlige og dømmende tanker, når det sker. Hvis jeg ikke vil “være sådan”, så bliver jeg også nødt til at undersøge hvorfor jeg gør det, når det kommer over mig. Hvis jeg ønsker et liv, hvor jeg oplever at jeg gør mod andre, som jeg ønsker de skal gøre mod mig, så må jeg holde mig vågen og bevidst i mine relationer. Jeg tror, at det er så enkelt at dit ydre liv (den måde du oplever verden på) er en projektion af dit indre liv. Og netop dette er beskrevet utallige steder i såvel Biblen, Koranen og indenfor buddhismen. Mere om det, under Trin 3 om Egoets kraft.

Du kan læse mere om Trin 1 på bloggen “Spiritualitet og tro”, ligesom der også er et blogindlæg om afklaring af “Lev dine kerneværdier”.

 

Trin 2 – Unplug

 

 

Det jeg gjorde i juli 2017, var en hel ny strategi for mig.

Jeg gjorde det, at jeg i lange perioder svælgede i stilhed. Jeg gik rundt i et stille hus. Jeg havde mange dage uden tv og computeren tændt. Den elektroniske detox havde fantastisk effekt på min hyperaktive hjerne.

Jeg opsøgte skoven og lod mig suge ind i lyden af trækroernes strygende bevægelser. Jeg gik ved vandet og lod min bevidsthed indfange lyden af bølgeskvulp. En af de bøger, jeg virkelig fik noget ud af at læse er psykologen Pia Callsen´s bog “Lev mere – tænk mindre”. Hun tager et opgør med mindfulness kulturen, og det gav enorm mening for mig. I stedet anbefaler hun præcis det som også virker for mig. LYT OG SE. Ved at fokusere ørerne på lyden af trækroner og fæstne blikket på en smuk træstub med mos i mange farver, opnåede jeg en fantastisk stilhed indeni. Jeg kunne endda gøre dette i frisk gang eller løb. Eller lytte til havet, samtidig med at jeg fæstnede blikket på solens stråler i havets overflade. Og således blev mit sind stilnet. Hver gang en ny tanke opstod, flyttede jeg fokus tilbage på LYT OG SE.

Efter et langt hektisk studie- og arbejdsliv med mange jern i ilden, var det helt enormt dejligt og mærke hvordan stresshormonerne forlod kroppen. En følelse af at de nærmest flød ud af kroppen i samme hastighed, som jeg sugende stilheden ind. Det var som om, at der ikke var plads til hektisk tankevirksomhed i stilheden. I dag er stilhed en af de vigtigste ingredienser i min samlede helbredsindsats. To gange hver dag giver jeg mig selv en dosis af total stilhed. minimum 5 minutters unplug/stilhed, hvor jeg INTET foretager mig, andet end at mærke vibrationen i min egen krop. Har du nogensinde bemærket hvor meget vibration og liv du har i dine fødder, i dine håndflader og i dit ansigt? Jeg havde ikke, før Eckhart Tolle gjorde mig opmærksom på det 🙂

Jeg kan kun anbefale alle jer, der har et hyper aktivt sind, eller som lider af tankemylder, at I får lavet nogle dage i total unplug tilstand. Sluk lyden på din telefon. Og i stedet for at sidde på de sociale medier eller spilde tid på TV, så gå ture i naturen. Læg dig i sofaen med en letlæselig bog. Skriv dagbog. Mal på sten eller i malebog. Find dit strikke eller hækletøj. Gå i haven. Eller gå ud i dit køkken og lav food-prep til de næste dage. Lav regnbuemad, salater og råkost med farverige grønsager og frugter. Prøv det … Giv det en chance … det vil afgifte dig på en måde, du ikke kender følelsen af.

Bliv ikke sur på din stakkels hjerne hvis den forsætter med sit bekymrings- og strategiræs, men hjælp den ned i den aktivitet du har gang i. LYT OG SE. Gør det igen og igen. Efter 6 måneder er du ikke længere det samme menneske. I promise ♥♥♥

 

Silence1

 

Trin 3 – Egoets slaveri

 

Vidste du at forskere mener at vi har mellem 50.000 og 80.000 tanker pr. dag – og at cirka 30 – 50 procent af dem er “negative”? Alt efter hvor “mørkt” et sind du er arvelig disponeret for, så kan op til 70 procent af tankerne være gentagelser fra alle de tidligere dage i dit liv, altså ikke ret meget plads til nytænkning, udvikling og glæde.

 

 

Det gode er, at du kan slippe fri af din indre pladespiller. Og det ved jeg du kan, fordi det har jeg selv gjort!!! Fik du fat i det? DU KAN SELV ÆNDRE DEN KONSTANTE INDRE DIALOG!  Havde nogen fortalt mig det i 2015, ville jeg ikke have troet det, for der havde jeg jo levet i 45 år med den samme plade på pladespilleren. Måske netop derfor elskede jeg mit arbejde så højt, for mens jeg løste mine arbejdsopgaver havde jeg pauser fra min konstante “noise” fra den plade, jeg selv var træt af at være tvangsindlagt til at høre på.

 

Hvordan var det jeg fik en ny plade, eller flere nye plader, med på mit sortiment – som jeg næsten frit kan lægge på pladespilleren, når jeg vil? Jeg tog et bevidstheds-opgør med mit eget ego slaveri. Igennem et helt år hørte jeg HVER ENESTE DAG Eckhart Tolle på mine gåture med hundene. Gennem hans mange youtube videoer fik jeg indblik i hvordan egoet manifesterer sig i vores tanker. Og jeg kan lige så godt sige det som det er, at hvis du har haft en plade kørende fuld af angst, bekymring, bitterhed, afmagt, frustration, analyse og sammenligning – så er det et kæmpe stykke træningsarbejde foran dig. Egoet ELSKER den plade. Egoet trives elendigt, hvis den plade tages af. Og egoet er villig til at finde på nye forfærdelige forestillinger til din hjerne, hvis du truer med at skifte pladen eller smide pladespilleren ud. Hvad er ego? Jeg vil lade Eckhart Tolle forklare det for dig. For hvis du ikke forstår hvad du er “oppe imod” vil du blive forført igen og igen:

 

139994-Eckhart-Tolle-Quote-Ego-means-self-identification-with-thinking-to

 

Måden som Eckhart Tolle – og jeg selv – opdagede egoet på, var i den mørkeste tid af vores liv. I december 2017 befandt jeg mig i det dybeste mørke. Jeg havde ingen anelse om hvem jeg var og hvad jeg skulle med mit liv. Og jeg følte, at jeg ikke kunne leve med mig selv mere. HOV VENT, hvem er JEG og hvem er MIG SELV? Er der to af mig?

I det øjeblik, der indtraf hos både Eckhart Tolle, mig selv og mange andre mennesker på jorden, opdagede vi er der var en observatør indeni os. Jeg havde et JEG og jeg havde et MIG. Og det betød at noget vurderede det jeg oplevede og tænkte. Det der observerer er for mig, mit oprindelige selv/mit guddommelige selv/den jeg var ment til at være. Mens den anden (me) er fanget i tanker, følelser og projekter, og som tror de er sandheden om mig.

Ja, jeg ved det er LANGHÅRET… Til gengæld ved du også det er sandt 🙂 For du har den samme observatør. Den der f.eks siger, hvorfor bliver du så oprørt, bare fordi hende der/eller ham der er det? Du har et sundt kerne selv, der er uafhængig af den identification du har med dine tanker og følelser. Du har en observatør indeni dig, som udmærket ved, at du IKKE er dine tanker og at du IKKE er dine følelser.

Mit ego holdt mig fanget i en helt bestemt selvforståelse. Og da stress og sygdom gjorde det umuligt for mig at forblive i den selvforståelse, gik jeg i opløsning og endte i et kaotisk mørke uden rum og retning – og LIGE DER skete forvandlingen. Jeg så hvordan mit ego legede kispus med mig, og gang på gang overtog styringen af mit liv gennem min egen identifikation med frygtsomme og bekymrede tanker, gennem sammenligninger med andre, gennem en konstant strøm af vurderende og analyserende tanker – ofte fordømmende, rettet mod mig selv og andre. Åh ja, jeg var temmelig meget tilstede på andres “tallerken”/”boldbane”, måske fordi det var så smertefuldt at blive på min egen?

 

139866-Eckhart-Tolle-Quote-You-cannot-fight-against-the-ego-and-win-just

 

Nu har jeg skrevet ovenfor at jeg lavede et opgør med mit ego. Sandheden er at egoet ikke kan, og heller ikke skal bekæmpes – men det skal belyses med bevidsthed. Og i det følgende vil jeg beskrive de områder som jeg satte mit lille spotlys på:

 1. Stop analyser, vurderinger og bedømmelser/fordømmelser – LEV LIVET fokuser på oplevelser der giver glæde, ro og tilfredshed. Brug kun hovedet i de stunder hvor du rent faktisk SKAL bruge det. f.eks når du laver et nyt budget, fordi du går fra fuld løn til sygedagpenge. Nogle eksperter anbefaler at hvis man har tendens til grublerier, så sæt gruble tid af. Pia Callsen forslår f.eks grubetid mens man laver aftensmad. På alle andre tidspunkter af dagen, så fører du dine tanker tilbage til det du har gang i, hvis du pludselig begynder at gruble rundt med bekymringstanker. Husk at dine tanker ikke er dig, de er blot som skyer på en blå himmel. Hop ikke fra sky til sky, betragt blot hvordan de flyder henover himlen. Nogle dage som lette og luftige skyer, andre dage som mørke tunge skyer. De er ikke dig og du behøver ikke gøre andet end at betragte dem.
 2. Bliv på din egen tallerken/egen boldbane. Lad andre mennesker leve deres liv. Lad andre mennesker lave deres egne fejl. Lær dig selv at du ikke skal have en mening om andre mennesker, med mindre de spørger direkte efter din holdning/mening. Prøv at spørge dig selv, er jeg medfølende nu? Er denne tanke noget der bidrager til noget positivt mellem mig og den anden? Er jeg på den andens boldbane, fordi jeg dybest set ikke bryder mig om at være på min egen? Du vil blive overrasket over hvor meget gladere du bliver af at du kun har din opmærksomhed rettet mod dig selv og dine egne livsplaner. Når vi ikke bliver på egen boldbane skaber vi endeløse rækker af dramaer i vores eget og andres liv. Og hvis der er noget egoet elsker så er det drama. Problemet med drama er at det også “fodrer” din smertekrop. Drama udløser smerte, anspændthed, overtænkning og ofte også angst. Så et sted at starte er at stoppe alt drama i dit liv, ved kun at forholde dig til dit eget liv, dine egne valg og din egen livsbane/udvikling.
 3. Livet er ikke retfærdigt. Hvis du hele tiden falder i den brønd det er at ville leve i en retfærdig verden, så kan du sidde dernede og rase, hulke og råbe, men du kommer ikke op i virkeligheden igen. For livet er ikke altid retfærdigt. Du får præcis den modstand der skal til, for at du kan udvikle dig til at blive den bedste udgave af dig selv. Lær at skelne mellem udviklende modstand og problem-grublerierne. Egoet elsker når du beklager dig over det der er sket tidligere i dit liv, alt det der kan komme til at ske senere i dit liv, og bedst af alt (der hvor egoet holder en kæmpe fest) er, når du beklager dig over andre. Så længe du er optaget af det som er sket (fortid), det der kan se (fremtid) og andre mennesker, så kan egoet flyde frit og udfylde alt i din bevidsthed, så du ikke har så meget som en milimeter plads til glæde, bevidsthed og udvikling.
 4. Giv ikke andre skylden for dine aktuelle problemer. Som en del af min helings-proces skrev jeg et traume narrativ. Jeg blev nødt til at have samlet mit puslespil, jeg blev nødt til at forstå hvorfor jeg var havnet så mørkt et sted i livet. Og jeg blev nødt til at få ryddet op og sat tingene på rette hylder. Jeg opdagede, at der ikke var nogen skyldige at komme efter. De mennesker der har gjort mig ondt, har selv haft vældig ondt, så der var ingen bødler og ingen ofre. Ikke noget at tilgive. Når jeg har et problem, og det har vi jo alle, så er der kun mig til at løse det. Hvis jeg har tiltrukket nogle mennesker som stjæler min livsglæde er det min opgave at få dem ud af mit liv igen. Hvis jeg har rod i min økonomi er det min opgave at få det løst. Hvis jeg møder mennesker, som egentlig skulle hjælpe mig, men som ikke formår det, så er det min opgave at tage mig af det med alle de midler jeg har. Og gennem den proces, at tage ejerskab over det svære, udvikler jeg mig til et mere bevidst og stærkt menneske.
 5. Lyt til kritik og vær nysgerrig på andres synspunkter. Egoet hader kritik, for egoet vil have ret, og vil være den bedste. Så den allerbedste måde at belyse egoet på, er ved at lytte til kritik. Du kan derefter undersøge om det andre oplever er helt, delvis eller slet ikke sandt. Min oplevelse er, at når jeg ikke føler jeg skal værne mig selv imod andres kritik, så kan jeg bedre trække vejret. Jeg føler mig FRI. Og jeg har erfaret at der stort set altid er en smule sandhed i andres kritik. Jeg har så mange muligheder for at lære noget nyt om mig selv og den måde jeg er i verden på, ved at lade andre spejle mig. Ja, det kan sgu være smertefuldt at være uperfekt, men mit ego er blevet et lille bitte prik i min bevidsthed, efter at jeg er holdt op med at forsvare og forklare. Jeg føler intet behov for at have ret. Jeg føler intet behov for at andre skal have uret. Jeg vil bare gerne opleve mig selv gennem andre. Det er jo for pokker gratis terapi. Når jeg er nysgerrig på andres synspunkter kan jeg tænde lys i de rum, som henligger i mørke, fordi egoet ikke bryder sig om at jeg kigger ind. Uha, jeg har lært meget om mine egne “blind spots” ved at åbne for min nysgerrighed.
 6. Sammenlign ikke dig selv med andre. Noget som Eckhart Tolle lægger meget vægt på i hans tilgang til egoet er, at egoet elsker når vi sammenligner som selv med andre. Når vi enten føler os over eller under andre. Mit job gjorde at jeg følte mig on the top of the world. Jeg elskede opgaverne og jeg elskede menneskene. men måske elskede jeg mest af alt at mit job gav mig en identitet? det styrkede min selvfølelse af at have værdi som menneske. Det var dejligt at andre oplevede mig som flittig og kompetent. Da jeg mistede mit job på grund af sygdom, stod jeg tilbage med en Chanett der ikke anede sin egen værdi. At jeg skulle være klient i det kommunale system var ved at slå mig ihjel, sådan helt konkret. Jeg var ikke en klient, jeg var sådan en der hjalp klienter med min viden. Jeg var altså helt rundforvirret over min identitet og selvfølelse. Den spirituelle mester Mooji siger “To see the whole you have to become noting”. Og selvom jeg først har hørt hans oplæg om det på youtube i denne måned, så er jeg sikker på, at det var præcis det der skete. Jeg blev nødt til at blive til INGENTING, for at jeg kunne få øje å mig selv og den jeg oprigtig er. Og i dag mærker jeg tydeligt et træk i kroppen, hvis jeg kommer til at vurdere mit selv/mig selv i forhold til andre. Det er en “sniger”, så du kommer garanteret også til det i ny og næ, men prøv næste gang at sætte din lille lygte på det, og oplev hvad der sker, når du får fat i dig selv igen. Egoets kraft formindskes og du kan mærke glæden sive ind, hvor der før var bedømmelse og vurdering.
 7. Du har ikke behov for MERE. Egoet elsker når det kan få dine tanker til at kredse om alt det du mangler og som du sikkert ville få et meget bedre liv af at eje. Egoet elsker når vi føler en kronisk mangeltilstand. Det kan være materielle ting, eller en pænere næse eller fladere mave. Måske en mere empatisk mand? Det kan også være i “snyde formen” af, at jeg mangler noget mere ro og stilhed. Sandheden er, at “vil have mere” er egoets største trumfkort og samtidig den største glædes-tyv. Når vi hele tiden vil have mere, kan vi ikke være nærværende tilstede i livet SOM DET ER. Og her vokser egoet til kæmpestørrelse. I december måned hvor der var totalt mørke i mit sind, selvom jeg havde lyttet til Eckhart Tolle i et helt år – måske fordi jeg NETOP havde lyttet til Eckhart Tolle i et helt år, skete der det, at jeg mistede mig selv. En stor del af mig døde lige der i julemåneden. Jeg holdte op med at ønske mig noget som helst. Jeg holdte op med at ville noget mere og andet end det der var. det føltes som om at nogen kastede en kæmpe lygte lige ind i min hånd og da jeg så tændte lyset, og så at ALT VAR GODT, lige der mistede egoet grebet i mig. Og jeg er ikke blevet taget til fange siden. Jeg mærker når egoet trækker i mig, men lige så snart jeg retter lyset mod det der trækker, forvinder kraften.
 8. Der er kun to positioner i livet TILLID og FRYGT. Egoet nærer sig ved frygten, det er som at give en tørlangt alkoholiker sin første bajer, hver gang du bliver bevidstløs og gentager de frygtsomme tanker, der kører som den velkendte plade på pladespilleren. I stedet for at tro at man skal igennem en lang række terapeutiske samtaler, så er der en simpelt og meget virksom metode, og det er at tage din lommelygte og lyse på det frygtelige, det bekymrende og det angstfyldte. Mærk derefter hvad du føler, bliv i følelsen. Og vend så tilbage til nuet. Mærk dine vibrationer i hænderne og fødderne. Hvor er du? I sengen? I stuen? Er du mæt? Bliv i netop dette nu med dig selv, og glæd dig over at frygten/bekymringen/angsten aldrig er opstået af nuet, men fordi dine tanker fløj tilbage til fortiden eller ud i fremtiden. Når jeg bliver anspændt, og det gør jeg af gode grunde jævnligt pga min PTSD, så spørger jeg mig selv “Er jeg i frygt eller tillid lige nu?” og det viser sig altid at jeg er havnet i bevidstløshed og at frygten derigennem har kunne få fat i mig. Jeg tager min lille lommelygte og lyser på frygten og spørger “Hvad vil du mig?” (altså bevidsthed) og som reglen vil den egentlig bare lige have et sug af min opmærksomhed og så kan vi vende tilbage til den smukke dag jeg var i gang med. jeg kan på det stærkeste anbefale dig at se følgende video: https://www.youtube.com/watch?v=MEwi2PcjK4U

 

Trin 4 – Vær dig selv

 

Der er kun en eneste udgave af dig. Og der er kun en der kan planlægge din livsbane og det er dig. Du er faktisk den eneste der ved præcis hvad der skal til, for at dit liv føles glædesfyldt. Der ligger en kæmpe ansvar på DIG for at DU skaber et glædesfyldt liv. Indenfor alle religiøse og spirituelle retninger er der enighed om, at livet handler om en eneste ting, og det er glæde. Glæde indtræffer ikke hvis du forsøger på at være noget andet end dig, du kan ikke finde DIN glæde ved at kopiere andre menneskers måde at søge glæde på.

 

117093-Be-You-The-World-Will-Adjust

 

Jeg levede tidligere i den vildfarelse, at der ville ske alverdens ulykker hvis jeg ikke jagtede enhver tanke der strøg gennem mit hoved – for tanken var nok vigtig. Og samtidig led jeg af den vrangforestilling, at min jagt på mine livsdrømme udgjorde min livsglæde. Men jeg var bare forvirret. Og forvirringen opstod fordi jeg aldrig havde taget mig tid til at FINDE MIT SELV. Den lange sygemelding gav mig endelig i en alder af 45 år mulighed for at få stilhed og ro nok til at identificere hvordan mine tanker og følelser (mit ego) havde overtaget mit liv. At opdage at mine tanker og følelser ikke fortalte mig noget SANDT og ÆGTE om mig, var noget af en øjenåbner. Gennem narrativet (livshistorisk fortælling) kom jeg i kontakt med den Chanett, som jeg var før jeg blev formet af forældre, pædagoger, lærere, veninder og kærester. Altså før jeg begyndt at tilpasse mig til den verden jeg troede JEG skulle tilpasse MIG.

Jeg kunne edder-godt lide hende den lille introverte natur pige Chanett, som jeg oprindelig er født til at være. Og hun var også edder-sød, fyldt med compassion, nysgerrighed, åbenhed, barmhjertighed og næstekærlighed. Hende ville jeg være igen. Og så startede oprydningsarbejdet med at få ryddet op på hylderne og i bunkerne, hvor jeg både skulle forholde mig til min ego-plade og til det jeg troede verden ønskede sig af mig. Og især mit “handicap” (min PTSD) gav mig udfordringer, hvem er jeg hvis jeg ikke er enorm aktiv, energisk, upfront, kompetent m.m. Mit selvbillede skulle altså justeres.

“Jeg skulle af med de ekstroverte vaner, der drænede mig for energi, fordi jeg i virkeligheden er introvert. Jeg skulle lære, at krybe af andres tallerken, droppe det energislugende drama der opstår, når man er engageret i andres problemer. Jeg skulle lære, at analyse og vurdering kun gav anledning til overtænkning og dermed også mental udtrætning. Og ikke mindst skulle jeg lære at have tillid til at verden nok skulle justere sig efter mig, hvis jeg bare var MIG og intet andet”. 

 

Det er MULIGT for dig at opnå sindsro! Du må ikke miste troen på, at sindsro er din oprindelige tilstand. Jo mere du har levet i dit hoved, og troet på at dine tanker var sande og at dine følelser var et udtryk for hvem du er, jo mere tid skal du i “træningscenteret” og opøve de nye færdigheder. Jeg håber at jeg har ledt dig lidt på vej, ved at dele mine erfaringer med dig. Husk er du jo er dig selv, helt unik, og derfor skal du også være nysgerrig på hvad du selv har af udfordringer. Et godt pejlemærke er at kigge på dine tanke og handle mønstre… Bliver du ved med at løbe panden mod en mur, har du nok en række “blindspots” der fortjener, at du finder din lille lommelygte frem, til at få løftet dit bevidstheds niveau med dit lys. Svaret på sindsro er bevidsthed, tillid og nuets kraft.

 

sindsro

Træk vejret og bliv fri

breathe

De fleste af os tænker sikkert, at vi da trækker vejret ganske fornuftigt. Men undersøgelser peger på, at langt de fleste af os faktisk godt kunne trække vejret meget bedre. Og at den gode dybe vejrtrækning faktisk har ret stor betydning for en velafbalanceret krop og et velafbalanceret sind (http://www.dr.dk/levnu/psykologi/laer-traekke-vejret-rigtigt) (https://aandedraettet.nu/aandedraettet-gave-naar-du-presset-krog/#more-2225)

 

Da jeg har levet som (meget) travl kvinde (mor, arbejdsmyrer, kæreste, veninde, datter og kollega) i mange år, med rigtig mange jern i ilden både på det praktiske plan og oppe i mit hoved har jeg ikke været bevidst om, hvordan min overfladiske vejrtrækning har haft negativ indflydelse på min indre balance – og jeg er stadig i en proces, hvor jeg arbejder på at komme mere i kontakt med kroppen og få øget min bevidsthed om at trække vejret ordentligt.

 

breathe -take time

Min rejse startede som hos mange af jer læsere, med at jeg gik og gik lidt myoser, hovedpine i ny og næ, uro i kroppen og til tider føltes mit hoved som hovedbanegården i myldretiden. Jeg vidste ikke at min self-compassion (læs: egenomsorg) var på et lavpunkt, for jeg havde jo præcis det liv jeg ønskede mig – troede jeg! Jeg var ikke bevidst om, at jeg sjældent var til stedet i NUET, men næsten altid var enten i fortiden eller i fremtiden. Når jeg endelig tog mig et hvil på sofaen, så jeg fjernsyn og havde mit hoved optaget af dette. På et tidspunkt spurgte en af min dygtige mindfulness-uddannede kolleger mig, om hvornår jeg sidst have gået et tur og kun været opmærksom på mit åndedræt og duftene omkring mig – og jeg måtte helt tilbage til min barndom, hvor jeg jævnligt lagde mig i en kornmark og nød duften af de varme modne korn. Kan du huske hvornår du sidst har gået en tur med dig selv og nydt din vejrtrækning?

 

breathe kornmark

 

Hvis du, ligesom mig, har haft en lille kærlig “engel” der har hvisket til dig at du vist er lidt ude af balance, hvad er så mere nærliggende end starte det mest logiske sted? Nemlig at trække vejret – sundt og livskraftigt. Præcis som da du kom til verden og ikke havde andre planer med livet, andet end at være dig ♥

STEP 1:

For at du kan komme tilbage i din krop og i nuet, og dermed få genskabt en kontakt til din dybe og livskraftige vejrtrækning så er min anbefaling, at du sætter en uge af til optimering af din self-compassion gennem bevidsthed om vejrtrækningen. Det er ikke ret kompliceret. Du skal egentlig bare invitere dig selv ud af gå et sted, hvor der er kuperet terræn, så du kan opleve din vejrtrækning, både når den er i ro og når du anstrenger dig. Hver dag går du en lille tur (minimum 10 minutter) og mærker hvordan lungerne arbejder for dig. Hvor GODT det føles at være i kroppen og mærke hvordan ilten spreder sig til hver celle af din krop. Uden at have Ipod i ørerne, uden en veninde eller ven der taler – bare sammen med dig selv, din stærke livsgivende vejrtrækning og naturen som “træningsværktøj”. Selv i det inderste af København er jeg sikker på du kan finde et område, som er kuperet nok til at du kan få pulsen lidt op 🙂 Ellers må du “jogge” lidt omkring søerne, og på den måde mærke forskellen i den rolige vejrtrækning og der hvor du kan mærke at lungerne arbejder for dig. Bemærk kun vejrtrækning, duftene og træerne. Giv slip på alt det andet omkring dig. Hver gang dine tanker stikker af med dig, flytter du venligt bevidstheden tilbage til din lungeaktivitet og træerne. Ikke noget med at blive sur og irriteret over at du hele tiden får tanker om fortid og fremtid, men venlig bevidsthed i nuet. Alle de gange der er behov for det 🙂 Efter gåturen drikker du et stort glas vand.

breathe øvelse

STEP 2:

Ugen efter består øvelsen i at du sætter dig på en stol eller lægger dig i din seng. Øvelsen tager kun 10 minutter. Og ligesom din gåtur i ugen før, skal du gøre det hver dag. Du må gerne sætte noget beroligende musik på, hvis du har det bedst med det. Du lægger din ene hånd ovenover hjertet og den anden henover navlen. Og så trækker du vejret dybt og roligt med næsen – og mærker hvordan maven spiler sig ud. Dit fokus skal være på udåndingen, som skal være så lang som du kan få den til at blive. Når du trækker vejret ind tænker på lys, energi og kraft, når du ånder ud kan du tænke “jeg giver slip”. Bagefter drikker du et stort glas vand.

 

undren

Du har nu brugt 14 dage på at gøre noget godt for dig selv. Nemlig at få vejrtrækningen tilbage i sit naturlige dybe flow. Og hvis du er den mindste smule ala mig, så vil du nok undre dig over hvor svært det er at sætte bare 10 minutter af til den mest basale del af self-compassion der findes – nemlig baggrunden for ALT liv – vejrtrækning! For vi to er nok helt enige om, at hvis vejrtrækningen ikke fungerer optimalt, så er det ikke helt ulogisk hvis din krop og din hjerne ikke fungerer optimalt. Alle organer i kroppen, inklusiv din hjerne er dybt afhængig af at du er vel-iltet, og overfladisk vejrtrækning reducerer din mulighed for at komme af med affaldsstoffer og øger din risiko for spændinger i kroppen (som producerer affaldsstoffer).

Efter disse 14 dage har du kun ØGET din bevidsthed om vejrtrækningen, og du vil formodentlig kunne mærke den helt specielle RO det giver indeni dig lige efter øvelserne i STEP 1 og STEP 2. Hvis du forsætter ønsker at forsætte din træning, er der masser af inspiration at hente på youtube. Dyb vejrtrækning er den del af de fleste mindfuldness øvelser, meditationsøvelser og yoga praksisser, men du kan også helt grundlæggende bare træne det på de to ovenstående måder.

Jeg er sikker på at du vil kunne masser af inspiration via dette youtube klip med verdensmesteren i fridykning Stig Åvall Severinsen, der har skrevet bogen “Træk vejret, mere energi og mindre stress”, hvor han forklarer hvordan den dybe sunde vejrtrækning har betydning for livskvalitet og sundhed, og hvordan man må uddybe sin forståelse af krop og ånd balancen for til fulde at forstå, hvordan travlhed i krop og sind kan føre til ubalancer i kroppens organer (https://www.youtube.com/watch?v=EoIkMyLNIuA).

God arbejdslyst med at træne det meste basale i livet – dit åndedræt ♥♥♥

Vand er kilden til alt liv

vand-hovedbillede

Vi tænker ikke så meget over hvor stor en del af kroppen der består af vand, og hvor stor betydning det har for kroppen at være vel-hydreret. I mange år drak jeg ALT for lidt vand, og jeg kan stadig tage mig selv i, at det væske jeg fylder på kroppen hovedsageligt er kaffe, the, saftevand og sodavand.

Mennesket består af cirka 70% vand, og vores kroppe er ude af stand til at fungere uden vand. Vi mærker ofte først, at kroppen mangler vand, når den giver lyd via tørsten. Men faktisk er det sådan at langt de fleste af os, får alt for lidt væske og en masse af det “forkerte” væske i løbet af vores liv. Det giver udslidte kroppe før tid, og gør det sværere for vores krop at holde sig rask. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi drikker mellem 2,5 til 3 liter væske pr. døgn. Denne væske skal helst være i form af rent vand, eller alternativt andre sukkerfrie drikkevarer som for eksempel urtete.

Vand har den gode egenskab at den slukker tørsten meget effektivt. Det danske drikkevand hører, trods mange kritiske røster, til det bedste i verden, og det bidrager med både kalcium og magnesium. Vand har betydning for kroppen, i det organerne fungerer bedre når kroppen er velhydreret. Vand har betydning for huden, da vand er udrensende. Og vandet har betydning for dit generelle velvære, da mave og tarm funktionen er afhængig af væsken.

Man ved også fra slankeforskningen, at vand har en direkte betydning for menneskets evne til at holde sin idealvægt, da vand stimulere mæthedsfornemmelsen. Hvis man ønsker en slankere linje, kan man følge disse råd:

•    Drik ½ l. vand 20 min. inden måltidet
•    Drik lidt vandt under måltiderne
•    Drik ½ l. vand 20 min. efter måltidet

vand.photo_

 

Jeg har selv bemærket at det har betydning for min præstationsevne, både ved løb og styrketræning, om jeg har drukket nok i løbet af dagen, inden jeg tager til træning, og dette bekræftes i et studie fra Clininical Journal of Sports Medicine som viser at præstationsevnen falder med hele 20-30 %, ved et væsketab på bare 2 % af kropsvægten. Du skal derfor sørge for at fylde op både før, under og efter træning og ikke vente på at kroppen selv føler tørst, for det sker først ved et væsketab på de ca. 2 %.

I form bragte for nyelig en top 10 over evidensbaserede grunde til at prioritere rent vand frem for andre væskearter:

 • Man træner bedre
 • Reducerer smerter
 • Hjælper mod forkølelse
 • Forebygger ubehag ved (siddende) rejser
 • Forebygger forstoppelse
 • Understøtter pænere hud og hår
 • Understøtter hjernens performance
 • Forebyg nyresten
 • Giver flottere muskler

 

Heart-of-Water-World-Gratitude

 

 

De bedste drikkevarer er:
•    Vand – jeg drikker et glas når jeg står op hver morgen, inden jeg starter dagen.
•    Danskvand m. citrus, giver lidt smag uden kunstige tilsætningsstoffer
•    Urtete, jeg følger de cancerforebyggende råd med tre kopper urtete dagligt
•    Friskpresset frugt/ grøntsags juice. I vores hjem brygge vores egen juice 2 gange ugentlig. Jeg laver en med appelsin, ingefær, selleri og rødbede. Og en med appelsin, ingefær, selleri, hvedegræs/og eller spinat.
•    Hjemmelavet smoothies. Vi får en bær smoothie hver eftermiddag bestående af banan, jordbær, vilde blåbær – og nogle gange kommer der også ananas, mango solbær, hindbær og andre (alt efter tilbud i butikken)

download (18)

NOTE: Flaskevand er svært at undgå, hvis man lever livet på farten. Men vi ved alle at det er noget (forbandet) miljøsvineri.  Vi har kun en Moder Jord, og jo mindre kunstigt vand og vand på plastflasker vi kan undgå, jo sundere et miljø får vi både indeni og udenpå. Man kan selv være på forkant ved at lave flasker med koldt vand liggende i køleskabet og så tage et par stykker med ned i bilen hver mandag og torsdag for eksempel 🙂

 

images (17)

 

Pøj pøj med at få skabt nogle gode rutiner med at drikke vand. Sær eventuelt en måned af, hvor du har et afkrydsningsskema, så du selv bliver bevidst om hvor lidt eller meget vand du rent faktisk drikker 🙂 Tank godt op på kroppen, så den kan holde sig frisk og stærk i mange år frem!

 

 

 

Spis for livet – afliv kostmyterne!

iphone-2016-2017-342

Vi vil så gerne have at det ikke er sandt – at det ikke er helt op til os selv hvordan vi har det, og ja det er sandt at vi er født med et sæt gener der har betydning for hvordan og hvor længe vores krop vil fungere – men så kom epigenetikken og ødelagde DEN undskyldning også (http://videnskab.dk/krop-sundhed/store-opdagelser-epigenetik-arvelige-pavirkninger-og-forandringer og http://helsenyt.com/frame.cfm/cms/id=7203/sprog=1/grp=8/menu=14/).

Du er hvad du spiser, eller rettere sagt, du er hvad kroppen optager. Og i dette blog-afsnit vil jeg forklare dig hvad det egentligt betyder – samtidig med at jeg vil aflive ALLE de kostmyter som du er blevet narret til at tro er sande via medier, dagblade, propaganda fra fødevareproducenterne (dyrefabrikkerne) og endda fra vores egen Sundhedsstyrelse.

Ja, lad os lige starte med vores egen fødevarestyrelse, og hvordan den er med til at forvirre selv den mest bevidste forbruger!

Fødevarestyrelsens projektleder for kostrådene, Trine Enevold Grønlund, siger i et interview med foodculture.dk;

“Vi laver kostrådene ud fra, hvordan den danske befolknings mad normalt er sammensat, mens man i eksempelvis Japan laver vejledningen efter, hvordan de spiser dér. Og vi ved fra analyser, at danskerne ofte spiser en eller anden form for kød til deres måltider. På baggrund af det er det vores opgave at rådgive danskerne, så man inden for en dansk kost kan leve sundest muligt. Og for danskerne vil det med al sandsynlighed ikke give mening, hvis man sagde, at røde kødtyper skulle udgå helt af kosten”.

(https://www.information.dk/debat/2016/12/officielle-kostraad-burde-anbefale-plantebaseret-kost)

I løbet af 2016 ER det slået fast i ernæringsforskningen, at den plantebaserede kost er den “diæt” der har langt de fleste sundheds gevinster. Både WHO (Verdens sundheds organisationen), Canada, Norge og England har ændret deres kostanbefalinger til være plantebaserede, for å den måde at imødekomme forskningsresultaterne og i videst mulig omfang bidrage til at reducere livsstilsproblematikker i befolkningen. Problemet/udfordringen i lille Danmark er imidlertid at Sundhedsstyrelsen fastholder at vores kostråd skal tage udgangspunkt i vores kulturelt betingede spisevaner. Som sygeplejerske, ville det svare til, at jeg anbefalede ældre at gå ture, frem for at gå i motionscenter, selvom forskning peger på at styrketræning er væsentligt for ældres sundhed, men begrundet i at vi i Danmark ikke har kultur for at ældre går i motionscenter. Det er i min verden helt gak gak og sundhedsfagligt uansvarligt, at rådgive i kultur fremfor nyeste evidens.

Og der er masser af evidens for at den plantebaserede kost plus et tilskud af B12 (som også er tilsat industridyrenes mad) er den bedste kost for os mennesker (se kilder nederst i indlægget)

download (1)

I det følgende vil jeg redegøre grundigt for den optimale ernæring, med udgangspunkt i bogen “Den plantebaserede kost” af lægen Tobias Schmidt Hansen og Klinisk diætist cand.scient. Maria Felding. Jeg har valgt netop denne bog, da den på dansk og overskueligt vis inddrager nyeste ernæringsforskning. Jeg har også brugt Maria Feldings blogindlæg om kostmyter.

Danskerne sundhedstilstand

Langt de fleste danskere begrunder deres helbredsproblemer med dårlige gener, men en genetisk disposition er ikke ens betydende med at man udvikler en given sygdom. Mit eget eksempel er, at min fars side af familien alle får kolesterol medicin pga genetisk forhøjet kolesterol. Og som plantespiser har jeg selvfølgelig et ekstremt lavt LDL kolesterol selvom jeg er genetisk disponeret. Da jeg blev ramt af stress i 2015 steg mit LDL kolesterol til øverste middel værdi, på trods af at jeg ikke spiser dyr og dyrefedt via mælkeprodukter. Stressen gjorde simpelthen at mit kolesterol blev forøget. Var jeg ikke plantespiser ville min stress have været årsagen til at jeg skulle til at have kolesterol medicin, hvilket jeg slap for pga mine madvaner. Da jeg fik styr på min stress faldt mit kolesterol igen til en kinesisk risbondes (som min læge udtrykker det).

En anden typisk undskyldning for at være ramt af sygdom er ofte at det er en naturlig konsekvens af aldring. Men siden 1993 har man faktisk haft studier nok til at skyde denne myte ned. Og nye studier bekræfter denne påstand. 75 procent af de for tidlige dødsfald skyldes uhensigtsmæssig kost, fysisk inaktivitet og rygning.

Vidste du at:

 • Mere end hver 3. har en eller flere langvarige sygdomme.
 • Næsten halvdelen er overvægtige og hver 8. er svær overvægtig.
 • Over halvdelen af de 55 årige får en hjerte-kar sygdom.
 • Hver 3. får kræft
 • Hver 3. kvinde over 55 år får knogleskørhed (skønt det at vi er en af verdens mest mælkedrikkende befolkninger)
 • Hver 8. får gigt
 • 79 danskere får hver dag diagnosticeret diabetes.
 • Cirka 2 millioner har forhøjet LDL-kolesterol
 • Cirka 1 million har forhøjet blodtryk.

De største risikofaktorer for øget dødelighed er følgende:

 1. Højt blodtryk
 2. Rygning
 3. Højt BMI
 4. Børne underernæring
 5. Højt faste blodsukker
 6. Alkoholforbrug
 7. Lavt indtag af frugt
 8. Højt indtag af salt
 9. Højt kolesterol niveau
 10. Nedsat nyrefunktion
 11. Lavt indtag af fuldkorn
 12. Lavt aktivitetsniveau
 13. Jernmangel
 14. Mangelfuld amning
 15. Lavt indtag af grønsager
 16. Stofmisbrug
 17. Lavt indtag af nødder og kerner
 18. Lavt indtag af Omega 3
 19. Lavt indtag af kostfibre.

Med udgangspunkt i ovenstående er det åbenlyst at vi som mennesker har en ret stor indflydelse på vores livslængde. Det der er NORMALT for danskere er ikke nødvendigvis OPTIMALT for vores helbred over en fuld livslængde. Et eksempel på dette er at vi kan komme til lægen med systelisk blodtryk på 140 og få alt vide at det er normalt, selvom man ved at hjerte-kar sygdom starter med et systelisk blodtryk på 115. Ligesom et kolesteroltal på 5,0 mmol/l betragtes som normalt. Store undersøgelser viser imidlertid at langt de fleste akut indlagte hjertepatienter har værdier der ligger UNDER det vi betragter som NORMALT. I følge WHO skal det samlede kolesterol altså under 3,8 mmol/l for at forebygge hjerte tilfælde, dette stemmer godt overens med store befolkningsundersøgelser af langtlevende sunde mennesker, der viser at der ikke hjerte-kar sygdomme i visse områder af Kina og Korea hvor det samlede kolesterol for befolkningsgruppen ligger under 3,6 mmol/l.

I Danmark har vi til sammenligning et gennemsnitligt kolesterol på 6 mmol/l.

Sundhedsstyrelsen begrundelse for at lægge normalværdierne på BT og kolesterol så højt er at det ikke er realistisk at lægge værdierne lavere i Danmark. What? Gad vide om befolkningen ved det? Bare i mit nærmeste netværk kan jeg med sikkerhed sige, at lægerne IKKE anbefaler ret store livsstilsændringer når patienterne udvikler sygdom. Folk går ofte bare fra lægen med en recept, og måske et løst råd om at det ville være en fordel for patienten hvis han/hun tabte sig nogle kilo eller forsøgte at stoppe med at ryge. I vores netværk er der kræftpatienter der ellers har spurgt direkte ind til ernæringens betydning og har fået at vide at det gør ikke den store forskel. Det er rystende!

Men der er HÅB, for den aller nyeste ernæringsforskning viser præcis det modsatte. Der ligger KÆMPE evidensgrundlag bag livsstilsændringerne betydning for nogle af vores mest alvorlige sygdomme. Man ved nu at plantekost alene kan vende hjerte-kar sygdomme hos mere end 75 procent således at patienten er selv helbredende uden medicin, men blot via kost ændringer.

Så lad os aflive kostmyterne, og lad os gøre det nu 🙂

 

Kostmyter

 

 1. Mælk og calcium myten.

Da jeg fik stress og valgte at skifte til plantekost for at beskytte mit endokrinologiske system, opdagede jeg at jeg selv som sygeplejerske var totalt forblændet af denne første kostmyte. Jeg var fuldstændig overbevist om, at hvis jeg ikke fik mælkeprodukter, så ville jeg få knogleskørhed. jeg har gennem årene købt økologiske mælkeprodukter, selvom jeg vidste at verdens sødeste dyr, nemlig koen, havde nogle forfærdelige betingelser ude i staldene. Jeg har selv passe køer, og hørt ko og kalv stå og kalde sig hæse efter hinanden, fordi kalvens mælk skulle ud til forbrugerne – MIG. Men jeg vidste ikke bedre, og prøvede at negligere det jeg havde oplevet. Så det var en stor lettelse for mig, da jeg fandt ud af at mælk ikke er en sund og nødvendig fødevarer, og at jeg kunne forebygge knogleskørhed langt mere effektivt på anden vis. En lang række undersøgelser viser at mælk kan bidrage til udviklingen af knogleskørhed (WHO: The Calsium Paradox), testikelkræft, brystkræft og forårsage overvægtsproblemstillinger med diabets og hjerte-kar sygdomme til følge (www.komælk.dk)

Men hvad skal man så gøre i stedet for? Som voksen skal du have 800 mg calcium pr dag, og dette får du gennem f.eks:

1 glas soyamælk m. calcium

100 g. hvide bønner

2 spsk. sesamfrø

100 g. grønkål

Jeg er glad for broccoli (44g/100 g) grønne bønner (60g/100g) havregryn (55g/100g) og alpro youghurt (120g/100 gram), ligesom jeg også er glad for vægtbærende motion (løb og crosstrainer) hvilket også bidrager til forebyggelse af knogleskørhed.

download (15)

2. Kød og protein myten.

Rigtig mange danskere tænker på kød, når man snakker om protein. Men der er så mange andre steder man kan få sin protein fra. Endda med langt mindre fedt, kolesterol og medicinrester. Mit primære indtag af protein får jeg fra linser, bønner, ærter, rugbrød og havregryn. Og modsat det som mange måske tror, så kan man sagtens få nok protein gennem vegansk kost. Danskerne får i princippet ALT for meget protein i forhold til deres behov. Der indlægges INGEN danskere på sygehuset med proteinmangel, med mindre de er gamle, syge og småtspisende.

 

 

Desuden får danskerne alt for meget af det usunde hæmjern kødproteiner. Hæmjernet skader kroppen ved at øge de frie radikaler og tarmbarrieren. Jeg får i stedet det sunde jern fra hvide bønner, soyabønner, sesamfrø og grønkål.

download (17)

3. Soya myten.

I mange mange år har man hjernevasket danskerne med den tro at soyaprodukter giver kræft. Heldigvis har forskerne sidste år slået en stor fed streg over denne myte. Planteøstrogener har altså ikke samme cancerfremmende effekt og kød østrogener. Tværtimod er der efterhånden en del evidens der peger på at soya i forskellige former kan forebygge kræft. Jeg spiser jævnligt Edamame (soyabønner) i salater og i supper, og dertil spiser jeg jo også soya youghurt og drikker beriget soyamælk i min kaffe og på mit havregryn.

Skærmbillede-2017-08-16-kl.-12.23.28

 

Du kan læse mere på Maria Feldings hjemmeside, i bogen “Den plantebaserede kost”, på youtube med karkirurgisk overlæge Mikael Bitsch (https://www.youtube.com/watch?v=4NbBRsmL6s8&t=129s) og i denne podcast med læge Tobias Schmidt Hansen (http://plantetinget.dk/?p=116)

I de vedhæftede artikler her, kan du fordybe dig i den nyeste ernæringsevidens:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3869101/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11832527

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9989963

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27242088

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28267855

https://bluezones.com/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4389471/

 

PAS GODT PÅ DIG SELV, DER FINDES KUN EN UDGAVE AF DIG!