En sommerhilsen, Ahimsa og Mindful spisning som sommerpraksis.

Først en sommer Update 🙂

Meget er sket i mit liv, siden jeg skrev sidste blogindlæg. Min sommerhilsen til jer derude indeholder derfor både en Update på min forsatte vej mod et fredeligere liv og en opfordring til at du skal ville noget med din sommer.

Siden jeg skrev blog indlægget “Fifty Shades Of Fucked Up” er jeg stoppet i det lille konsulent firma, der skulle blive mit alleførste fleksjob, med mulighed for at tilpasse mig livet, som “ikke-længere- daglig-leder-af-specialuddannelsen”.

Afviklingen af mit første fleksjob blev slet ikke som jeg selv havde forestillet mig. Det blev til noget nært det modsatte af, hvad jeg kunne ønske mig, men blev samtidig også en overraskende bekræftelse på, hvor meget jeg egentlig har lært, siden jeg blev syg med stress i november 2016, og langsomt gled ud af det arbejdsmarked, som jeg nærmest havde været gift med 😉

Min erfaring er ikke, at jeg normalt responderer ret positivt på pludselige og store forandringer. Og da slet slet ikke, hvis der er noget jeg har overset eller noget jeg stort set ikke kan ændre på. Men denne her gang – med afviklingen af mit første fleksjob – reagerede jeg fuldstændig anderledes end jeg plejer!

Med mit særdeles aktive nervesystem ville jeg normalvis – ved store pludselige uventede forandringer- gå i hyper aurosal med indre uro, anspændthed og natteroderi til følge. Tidligere i mit liv, ville det have været sådan, at når den akutte reaktion lagde sig, ville den blive efterfuldt at massiv træthed i mange dage, med nedsat livsglæde og modløshed til følge.

Men denne gang – til min store forundring – var reaktionen på den store uventede forandring – med at jeg ikke skulle forsætte i firmaet – en helt anden reaktion end tidligere. Jeg mærkede først en mild desorientering, der hurtigt forvandlede sig til accept og dermed også ro igen. Derefter blev jeg ramt af en kæmpe AHA følelse.

“AHA til at jeg stadig ikke formår, at flytte mig ud af noget jeg egentlig burde flytte mig ud af – før end nogen flytter mig for mig. Selvom sol og måne stod til at jeg skulle stoppe som daglig leder af specialuddannelsen – i hvert fald sagde min krop kraftigt fra på den ansættelse til sidst – ja, så lod jeg tiden gå og lod endnu flere stress symptomer tage bo i min krop. Indtil jeg blev opsagt fra noget, jeg selv – hvis ellers min self-compassion virkede – ville have flyttet mig ud af, helt af mig selv. Og dette skete så lige EN gang mere. Denne gang i min nye fleks stilling. Min intuition og mavefornemmelse havde fortalt mig, at det lille konsulent firma måske ikke var der jeg skulle være, men fordi jeg holdt så meget af Chefen og synes at opgaverne gav særdeles god mening for sygeplejersken indeni mig, så lagde “Universet” hele tiden barriere ind i dette regnestykke. Barrierer – som jeg ignorerede, fordi jeg åbenbart stadig ikke kan finde ud af at flytte mig, selvom sol og måne stod til at samarbejdet måtte ophøre.”

Efter den umiddelbare desorientering, blev jeg ramt kortvarig af stor sorg. Sorg over at jeg ikke skulle forsætte mit samarbejde med Chefen, som jeg holder meget af. Og til sidst nogle dage med savn. Savn efter det vi kunne have skabt sammen i firmaet, hvis ellers sol og måne havde stået anderledes på himlen.

Og til forskel fra tidligere i mit liv, hvor jeg ville have gået i kamp for at bevare kontrollen og status Q i mit liv, så gav denne gang, jeg mig selv lov til at være ked af det og gav savnet efter drømmen om at blive i firmaet plads.

Således opdagede jeg, at selvom jeg endnu ikke havde lært at give slip på noget som “ikke skal være”, så har jeg i hvert fald lært ikke at gå i kamp, for noget der “skal ophøre”, og jeg har samtidigt lært at give slip på illusionen om, at jeg har kontrol over ydre omstændigheder.

Allerede få dage efter opsigelsen, fik jeg en invitation til at indgå et samarbejde med en anden arbejdsplads, der synes at mine øvrige kompetencer kunne bruges. Denne gang ikke de sygeplejefaglige kompetencer, som “Universet” ganske kløgtigt, havde opdaget at jeg var brændt ud på, før jeg selv ville erkende det 😉 “Universet” sørgede derfor for, at de kompetencer skulle der lukkes ned for. Jeg vil altid være sygeplejerske i hjertet, men det er efterhånden ret åbenlyst  for alle, at min vej går mod yoga, mindfulness og meditation. Og således er det ganske sandt, at;

“Når en dør lukkes, åbnes en anden”

 

relax_your_mind1

 

Og så til sommerens praksis…

Som nogle af jer ved, så oplever jeg mig selv som kristen buddhist…

  • Aijjjj, det kan man da ikke…
  • Jow, det kan man sagtens i og med at buddhisme er en livsfilosofi og ikke en konkurrerende religion til kristendommen.
  • Jamen, vil nogle måske postulere, i buddhismen tror man ikke på nogen Gud.
  • Nej, det er sandt, for det beskæftiger buddhismen sig slet ikke med. Og derfor kan jeg også frit vælge at være kristen buddhist.

Buddhisme er altså ikke en religion, men en erfaringslære, der handler om bevidst livspraksis. 

For tre år siden valgte jeg at følge min dybeste kerneværdi – som er compassion. Heraf også denne blog om Compassion Fokuseret Livsstil, som jeg har oprettet til inspiration for alle andre der ønsker et liv i frihed, fred og glæde, og er styret af dybere universel medfølelse overfor alle levende væsener, inklusiv sig selv naturligvis 😉

Selvom du ikke lever vegansk, så hold lige ud i den følgende argumentation, der ikke har til hensigt at hjernevaske dig henimod veganisme, men som derimod skal understøtte mit budskab om, at bevidst livspraksis er værd at investere i, hvis man vil have ro og balance i krop, sjæl og ånd ♥♥♥

Udsprunget af min kerneværdi om compassion er Jainisternes syn på Ahimsa, som på sanskrit betyder “ikke-vold”. 

“Ahimsa er menes at være opstået i vedisk tid (1500-800 f.v.t.) som en protest mod de blodige ofringer, der er foregået i mange religioners navn. Buddhistiske Jainister er kendt for at gå med en kost i hånden, som de fejer foran sig med, for ikke at træde på noget levende væsen. De lever strengt plantebaseret, for at undgå at medvirke til dyrs lidelse. Mange buddhister ser Ahisma som modstand mod selve den voldelige handling – og ser drab – som uetisk livsførsel. Men de spiser gerne det kød, en anden har slået ihjel, da Buddha – efter sigende – ikke mener, at det belaster karma, at spise kød, som andre har dræbt”. 

Da Buddha levede havde man endnu ikke industrialiseret dyr, og derfor giver det heller ikke mening for mig, som kristen buddhist, at acceptere spisning af dyr. Spisning af dyr er i buddhistisk forstand, og i princippet også i kristen forstand uetisk, i det både kristendommen og buddhismen har et bud om barmhjertighed, medfølelse og næstekærlighed. I buddhismen er alle levende væsener lige, og dermed er dyr også min “næste”. Barmhjertighed, medfølelse og kærlighed er tilsammen for mig – som har Compassion som primære kerneværdi – helt uforenelige med at spise dyr. Da alle de dyr jeg har adgang til at spise, har levet deres liv i fangeskab og en godt stykke væk fra det dyret frit og naturligt selv ville vælge.

Hvis jeg forsøgte at leve ikke-vegansk, ville jeg forbryde mig mod mine egne kerneværdier Compassion og Ahisma, og jeg ville derfor være mig selv utro. Et liv uden et personligt kompas, gør det vanskeligt at navigere i forhold til egen livspraksis, ifølge buddhismen.

Derfor vil jeg invitere dig til en lille bevidst og nærværende sommer-øvelse, nemlig at identificere din kerneværdi mindful spisning:

 

Det jeg elsker højest ved at leve mit liv ud fra buddhistisk livspraksis er filosofien om, at vi bliver mere frie og lykkelige mennesker, af at være nærværende og bevidst tilstede i livet, med alt det som er. Vi er ikke ens som mennesker, og vi har alle forskellige bevidsthedsniveaer og karma-shit vi skal forløse. Men fælles for os er, at vi bliver mere lykkelige af at være os selv tro. 

 

“Derfor er jeg heller ikke ude på, at gøre dig til veganer 😉 Jeg er ude på at inspirere dig til at undersøge om du bevidst udlever dine kerneværdier, og om du bevidst følger dit indre kompas ♥♥♥”

 

Og nu er det så at jeg – endelig – sløjfer min lille Update sammen med historien om min Ahisma og min sommer livspraksis 🙂 Tak fordi du holdt ud så længe!!!

Da jeg blev opsagt fra det lille konsulent firma jeg var ansat i, skete der nærmest en mirakuløs ændring i min sindstilstand. At jeg blev opsagt gav mig mulighed for at være mig selv tro, i forhold til at slippe sygeplejen. Jeg fik mulighed for at undervise mere i yoga og mindfulness, og samtidig havde jeg mulighed for selv at tage nogle flere yogatimer hos andre instruktører, og derved “pleje” min egen krop og sjæl. Da jobbet i konsulentfirmaet var mentalt udfordrende for mig, forsvandt jeg ofte op i mit hoved og mine faglige ideer forførte mig, ofte også så jeg mistede nærværet i mine daglige Livspraksisser. 

Men NU med en hverdag, hvor jeg pludselig primært skal bruge kroppen som instrument, frigiver det mig for alt den mentale støj, der førte med konsulentfunktionen. Jeg kom “ned i kroppen” og “mærkede mig selv” igen. Dette aktiverede ret hurtigt en grundlæggende følelse af dyb indre ro og glæde, i den forstand som buddisterne kalder enlightment. Ikke forstået som en spirituel supernova, men jeg kunne nu igen “lyse” på mine kerneværdier og mærke efter om jeg levede i overensstemmelse med mit indre kompas, og svaret var NEJ.

Derfor har jeg i dette års sommerpraksis, fokus på at få mit fedt omkring mine indre organer fjernet. Jeg er det man kalder “tyndfed” og har arveligt forhøjet kolesteroltal, derudover har jeg i alt for lang tid spist ubevidst og efter mit begær. At være nærværende tilstede i sin spisning, uden at være styret af begær  og lystfølelse, men derimod med respekt for hvad kroppen kalder på, kan være en åbning ind til det, der måske er direkte årsag til at vi spiser ubevidst, for meget og forkert i forhold til kroppens reelle behov.

mindful spisning

Måske du har lyst til at følge trop, og nuppe en sommer fyldt med bevidst nærvær, lækker mad og mindful spisning, i så fald kan du læse mere om at finde DINE kerneværdier her, så du har et kompas at styre efter:  https://hjernesmart.dk/udforsk-dine-personlige-vaerdier/

Og du kan læse mere om mindful spisning her: https://www.jetteuhre.dk/mindful-spisning/