Dine kerneværdier er dit indre kompas

Da jeg i 2007 skrev mit kandidatspeciale på Århus Universitet, tog det udgangspunkt i et interventionsstudie med stress-sygemeldte, der havde udviklet depression.

Som et bi-fund i mit samlede data materiale fandt jeg ud af, at samtlige deltagere havde udfordringer med at skabe overensstemmelse mellem det der betød noget for dem på værdi-planet og det de så gjorde på handleplanet. Det var meget tydeligt, hvor meget energi det krævede for forsknings-deltagerne at håndtere denne uoverensstemmelse, de følte hele tiden at der var en mislyd i deres liv. Lad mig give jer nogle virkelige eksempler fra studiet:

Det ene eksempel var en mand, der arbejdede virkelig mange timer i en stor virksomhed, hans prioriterede kerneværdi var primært hans familie.

Det andet eksempel var en designer, der boede i et nyt kæmpestort hus med en masse dyre nye designermøbler, havde en prioriteret kerneværdi omkring nærvær med sine børn, miljøet og kreativiteten i at skabe smukke genbrugsmøbler. Det store nye hus gjorde hun skulle arbejde meget, og hendes mand der elskede nyt design med glatte overflader af læder og stål havde stået for indretningen.

Et tredje eksempel var en mor der havde den prioriterede værdi at skabe sunde og velfungerende børn, gennem kærlighed og nærvær, mens hun selv opførte sig kriminelt, stort set altid var på druk med veninderne og var misbruger. Hun ønskede at få sine børn hjem fra familiepleje, men ændrede ikke sin livsstil så det kunne lade sig gøre.

Et fjerde eksempel var en ung kvinde, der havde temperamentsproblemer. Hun var meget belastet af sin udad-reagerende søn, og havde en kerneværdi omkring ro og stabilitet. Alligevel var hun selv ret hårdfør overfor sønnen, når han var udad-reagerende.

Hvis vi kender vores kerneværdier, kan de fungere som et kompas i vores liv. De kan vejlede os, når vi tvivler, og dybest set være vores indre anker. Mange af os ved faktisk ikke rigtig hvad der virkelig betyder noget for os, det ligger bare og svømmer som stemninger inde i os, fordi vi aldrig har arbejdet bevidst med vores værdier. Livet passerer ligesom bare igennem os, hverdagens travlhed opsluger os, uden vi får stillet de essentielle spørgsmål til os selv.

Nogle gange operere vi så langt væk fra vores egne kerneværdier, at vi bevidstløst læner os op ad andres, og derved kommer til at være os selv utro. Mange adopterer bevidstløst forældrenes eller mediernes værdier om job, hus, bil, tøjvalg osv – simpelthen fordi vi ikke er klar over hvor farlig en vej det er at gå ud af. Vi skal ikke leve andres liv – vi skal jo leve vores eget, for at kunne være autentiske tilstede i nærværet med os selv.

Det har konsekvenser for selvbilledet, selvværdet og for livsglæden at prioritere på en måde, der ikke stemmer overens med vores dybeste kerneværdier. Jeg gik igennem et halvt liv og spiste kød, også selvom jeg allerede som 14 årig havde den værdi, at ingen dyr fortjener det liv de har som industridyr. Det var en helt igennem utrolig befrielse, at jeg en dag stoppede op, og fandt frem til, at det nærmest var at gøre vold mod mig selv, at forsætte mine madvaner, når de nu tydeligvis var 100 procent uforenelige med MINE dybeste kerneværdier – nemlig altruisme, compassion og ligeværd mellem køn, race og arter. Det har givet en fantastisk ro at WALK MY TALK.

Du kan – ved at arbejde bevidst med dine kerneværdier – få dem til at sidde i rygraden som støtte, vejledning og klarhed, når du går gennem livet, med alle de udfordringer livet nu engang byder på. Det kommer ikke henover en nat – og husk “You don´t harvest the fruit, the same day you plant the seed” 😉

Nedenfor finder du en liste med værdier, som du kan bruge som inspiration. Måske er de rigtige ord der ikke lige for dig, så kan du bruge dine egne. Start med at udvælge 15 ord, som taler til dig. Skær derefter ned til 10 og til sidst ned til 5. Du kan eventuelt skrive dem ned på små stykker papir eller post-it-sedler og lægge dem ud på gulvet i rækkefølge og rykke rundt på dem efter deres betydning, indtil det føles rigtigt. Det er rigtig fint, hvis en ven vil hjælpe med at spørge ind til processen, men du kan også gøre det selv.

Anerkendelse – Logik – Stabilitet – Visdom – Ansvar – Loyalitet – Status – Arbejde – Lykke – Struktur – Autoritet – Læring – Styrke – Balance – Miljø – Succes – Bolig – Mod – Sundhed – Dialog – Morskab – Teamwork – Eventyr – Nærhed – Tilgivelse – Faglig udvikling – Nærvær – Tilhørsforhold – Familien – Omsorg – Tillid – Fleksibilitet – Opmærksomhed – Tolerance – Fornuft – Nye oplevelser – Tradition – Fred – Orden – Tro – Frihed – Originalitet – Troværdighed – Fritidsinteresser – Overskud – Uafhængighed – Fællesskab – Penge – Uddannelse – Følelser – Personlig udvikling – Udfordring – Glæde – Udholdenhed – Harmoni – Pålidelighed – Udseende – Hjælpsomhed – Relationer – Udvikling – Indflydelse – Respekt – Velfærd – Karriere – Samarbejde – Ære – Klogskab – Samfundssind – Socialitet – Æstetik – Kommunikation – Selvkontrol – Åbenhed – Kompetencer – Selvtillid – Konkurrence – Selvrespekt – Kontrol – Selvværd – Kreativitet – Seriøsitet – Kvalitet – Sex – Medfølelse – Kærlighed – Sikkerhed – Leg – Spiritualitet – Autenticitet

Med inspiration fra Kisser Paludan

 

Måske opdager du, at du har andre kerneværdier, end dem i skemaet? Så før dem til listen. Når du har prioriteret dine 15 værdier, og lagt dem således, at de 5 vigtigste ligger for oven, så spørg dig selv:

Hvorfor mon jeg præcis har denne her værdi (fx kærlighed)?
Er det virkelig min værdi, eller jeg ubevidst har adopteret fra dine forældre, andre betydningsfulde mennesker eller medierne?
Hvad betyder det konkret i dit liv at have denne værdi?
Efterlever jeg denne værdi?
Hvis jeg ikke gør, hvordan sikrer jeg så at jeg får startet på det?
Hvilke handlinger er nødvendige for at efterleve den?
Hvilke konsekvenser er jeg villig til at ”betale” for at tilrettelægge mit liv, så det bygger på denne værdi?

En anden øvelse du med fordel kan lave, hvis du ønsker at blive skarpere på dine kerneværdier er denne her:

Vil du være tilfreds med dit levede liv, når du skal dø?

Den palliative sygeplejerske Bronnie Ware satte sig for nogle år siden til at tale med en lang række døende om deres største fortrydelser i livet. Til hendes store chok tegnede der sig et kniv skarpt billede af, at de fleste døende har præcis de samme fortrydelser. Denne øvelse skal, ved hjælp af at vi løfter dit bevidsthedsniveau endnu et hak opad, hjælpe dig med at blive endnu mere klar og villig til at gøre det der skal gøres, for at du ikke selv havner med for mange fortrydelser en dag 

Sæt dig et dejligt sted, evt med tændte lys og en kop dejlig the.

Sørg for at du ikke kan blive forstyrret af noget undervejs.
Der er to ting vi ved med sikkerhed. Vi starter livet på et tidspunkt – og vi slutter det på et tidspunkt. Det er utrolig sårbart at erkende og vi kan blive så berørte af tanken, at vi skyder den fra os. Men denne her øvelse handler om at du skal leve åbent, trygt og tillidsfuldt mens du stadig er her.
Kig på din prioriterede liste af kerneværdier, og kig så på de ændringer du skal skabe i dit liv, for at være 100 procent tro mod dig selv og disse værdier.

Derefter skal du overveje nøje…
Hvad vil det betyde for dig, når du skal dø, at du ikke har efterlevet dine værdier?
Hvad vil det betyde for dig og dit liv, når du skal dø, at du har efterlevet dine værdier?
Hvad skal du gøre LIGE NU i denne måned, for at starte processen mod et mere TRO liv?

Du kan med fordel skrive alt dette ned i en dagbog, og når du en gang imellem føler indre psykisk uro, eller du kan mærke at du er ude af balance – så tag det frem og læs det. Måske du vil se – ligesom jeg ser – at jeg har det bedst, når jeg er 100 procent tro mod mine livsværdier ❤