Lektion 5: Forskellen på social angst, panik angst, generaliseret angst og traume udløst højstress.

Dette er sidste lektion om symptomerne på traumer og sygdommen PTSD. I næste  blogindlæg vil jeg lave en oversigt over de evidensbaserede metoder i traume og PTSD behandling og uddybe hvordan de fungerer. Når det er gjort vil jeg gå i gang med GRIB LIVET, nye veje og nye muligheder – som handler om de metoder jeg selv har brugt til at få et fredeligt liv med mit handicap – PTSD.

 

_9788777064234

 

Som jeg har nævnt i tidligere indlæg, så er min oplevelse, at vi i sundhedsvæsenet er virkelig dårlige til at opdage de symptomer, der opstår som følge af traumatiske begivenheder. Det betyder også, at mange patienter, må igennem en ineffektiv behandling og samtale terapier – hvilket er psykisk krævende og man risikerer at miste håbet om bedring i processen. Og jeg står ikke alene med den holdning. Traume ekspert og chefpsykolog Lars Sørensen skriver i sin bog ”Smertegrænsen”:

 

”Selvom der er en glidende overgang mellem de forskellige fremtrædelsesformer for angst, er det ikke heldigt, hvis traumekarakteristika, der opstår som følger af trusler på liv og helbred, overses, nedtones og sidestilles med angst symptomer. Specielt er sidestillingen med angst uhensigtsmæssig i forbindelse med behandling for PTSD, hvor det kan få uheldige konsekvenser. .. man risikere kort sagt at skade mere end man gør gavn, hvis man eksempelvis forsøger at konfrontere choktraumereaktioner og træne dem væk, som man kan gøre med angst reaktioner. Angstsymptomer er ikke det samme som PTSD. PTSD er en unik kombination af dissociativ fragmentering, et højspændt nervesystem og kronisk traumeprægede, neurobiologiske reaktioner”.

 

Jeg ved ikke hvorfor der er sket det, at PTSD og traumer bliver behandlet som angst sygdommene. Måske fordi mange professionelle glemmer at PTSD er en stress lidelse, og lader sig besnære af de udtryksformer i PTSD og traumer, der til forveksling kan ligne symptomer på social angst, panik angst og generaliseret angst?

Problemet er, at traumer og PTSD ikke bygger på falsk frygt (= angst), men på noget som er sket i virkeligheden. Truslen var reel og bygger ikke på en fejlslutning i hjernen, derfor kan der heller ikke, set fra mit synspunkt, ske en aflæring gennem de forskellige metoder man bruger i angstbehandlingen. Jgg ved godt, og forstår også godt, den professionelle uenighed, der er på området. Men eftersom jeg selv lever med konsekvenserne af traumer i mit sind, i mine krop og i mit hverdagsliv – og samtidig har en omfattende professionel uddannelse bag mig, tør jeg godt skrive, at vi er på vildveje, hvis vi behandler traume højstress tilstande med angst metodik.

 

Biologiske og psykologiske reaktionsmønstre på høj stress

 

PTSD er allergi overfor stress – biologiske reaktionsmønstre:

 • Manglende adaption, i stedet for at mindske reaktionsberedskabet, sker der en opblussen i nervesystemet.
 • Immunforsvaret kan overreagere
 • Tid og stedssans kan deaktiveres
 • Sprogcenter kan deaktiveres
 • Objektkonstans kan deaktiveres

 

PTSD er allergi overfor stress – psykologiske reaktionsmønstre på højstress:

 • Somatoensorisk og følelsesmæssig oplevelse uden historie bag (sansninger, der aktiverer oplevelser fra fortiden/flash backs)
 • Kropslige symptomer
 • Hukommelsestab og dissociation
 • Dårlig følelsesregulering
 • Kronisk selvdestruktiv opførsel
 • Svindende selvværd
 • Forstyrrede forhold til andre mennesker
 • Mistet tro på at noget “kan nytte”

 

For at vi kan forstå, hvorfor både jeg og traume ekspert Lars Sørensen har den holdning som vi har, så lad mig give et eksempel på angst, som de fleste nok kan relatere til:

Da jeg var barn var jeg bange for edderkopper. Jeg havde ingen grund til at frygte edderkopper, da vi jo alle ved at de er totalt ufarlige. Lige så ufarlige, som de mariehøns og sommerfugle, som gerne måtte kravle på min arm. Jeg var også bange for at svømme på dybt vand. Jeg var sikker på, at der ville svømme en haj nedenunder mig, som måske ville komme op til overfladen og fortære mig. Jeg vidste godt, at vi ikke havde menneske spisende hajer i de danske farvande, alligevel var jeg døsens angst.

Min frygt for edderkopper og dybt vand, er det den holistiske speciallæge Lissa Rankin kalder ”falsk frygt” i hendes bestseller “Frygtens skjulte gave”. Falsk frygt er, når vi er bange for noget der aldrig har været virkeligt, eller som ikke er virkeligt længere. Bogen er virkelig anbefalelsesværdig, fordi Lissa Rankins liv var lige ved at kuldsejle efter et røverisk overfald, hvor hun fik sat en pistol til hovedet. Mange år senere, fandt hun ud af at hendes traumeudløste højstress blev en vitaliserende kraft til transformation af et liv, som hun ikke ønskede at være i, fordi det byggede på et falsk selv og værdier, som hun slet ikke kunne stå inde for.

 

8702205534

Ved at træne det, at komme tættere og tættere på edderkopper, for til sidst at lade dem kravle på min krop, har jeg fået et langt mere afslappet forhold til dette ufarlige lille kryb. Og ved at svømme på dybere og dybere vand, og erfare at jeg ikke bliver angrebet af en haj, har min krop accepteret, at det måske nok er ret ufarligt at svømme i det danske hav. Elsker jeg edderkopper og svømning på havet, nej… Men jeg er ikke længere hæmmet i mit dagligdagsliv på grund af angsten for små kryb, og om sommeren kan jeg bade hvor jeg vil, fordi jeg har set denne falske frygt i øjnene.

 

Den “almindelige” angst og højstressen

”Almindelig” angst er en forestillingen om at noget KAN ske, som aldrig er sket, men hvor frygten for at det skal ske, overtager fornuften og medfører til livsindskrænkende adfærd. F.eks angsten for højder, uden man nogensinde har oplevet at falde ned fra et højt sted. Eller angsten for at dø af nervøst ”hjerteflimmer”, uden man fejler noget med hjertet. Eller angsten for at køre bil, som KAN forulykke. Og den sociale angst, hvor man er bange for at være i sociale sammenhænge, uden man egentlig har oplevet noget traume i forbindelse med sociale sammenkomster. ANGST er altså falske forestillinger om noget, som KAN ske, men som ikke er sket – og hvor kroppen derfor heller ikke har BEKENDTSKAB med det man har angst for.

ANGST kan være invaliderende, men er ret let at behandle, hvis man går seriøs ind i projektet. Det eneste der virker rigtigt, på det vi kalder social angst, panikangst og generaliseret angst, er gradvis eksponering. Man skal lære at forstå, at det er falsk frygt, og man skal lære at rumme den og berolige sig selv. Forvandlingen sker gennem omkodning, og der sker ved at konfrontere den, trods de fysiske og psykiske gener det medfører. ALLE mennesker kan blive helt raske gennem egen indsats eller intensiv professionel behandling.

Helt anderledes forholder det sig med traume udløst højstress!

Lad mig give et eksempel: Jeg forstod ikke, hvorfor jeg ofte kom i konflikt med min eks-mand over hans dårlige humør. Når han var i dårligt humør havde jeg lyst til at flygte hjemmefra og havde altid enormt lyst til at blive skilt. Når jeg så konfronterede ham med hans dårlige humør, og bad ham om at lade være med at gå og forpeste mit liv med dårlig energi (læs: bad ham om at blive en anden end han var) blev han selvfølgelig vred og irriteret på mig, hvilket udløste intens hjertebanken og flugttrang i mig. Det kostede mig mit ægteskab, at jeg ikke forstod, at min (over)reaktion på hans dårlige humør skyldtes, at jeg tidligere er kommet slemt til skade i psykiatrien, og har set kolleger komme slemt til skade, når patienterne ikke kunne håndtere deres dårlige humør, irritation og vrede. At jeg ikke vil med til fester hvor folk drikker sig fulde, eller har det svært med store forsamlinger, skyldes ikke social angst eller generaliseret angst, men skyldes at jeg ikke har kontrol over en eventuel aggressiv situation der kan opstå, hvilket udløser højstress. At jeg pludselig oplever intens frygt i en indkøbskø og får brug for at gå ud af butikken, skyldes ikke panik angst, men at mine sensitive sanser opfatter tegn på fuldskab eller psykisk sygdom hos en af de andre i køen, hvilket udløser højstress.
Traumatiske triggere kan være meget svære at identificere, men det kan jeg i dag, og derfor ved jeg også hvorfor jeg reagerer med højstress, som jeg gør. Min krop husker alle mulige små detaljer fra de traumatiske oplevelser jeg har haft i psykiatrien. Et bestemt blik, en kropsholdning, en lugt, en lyd, en bevægelse, som nu har taget bolig i min krop som triggere.

 

couple-

 

I den traume udløst højstress har angsten et fysisk eller psykisk udgangspunkt, et arnested, der hvor det hele startede. Her kan krop og psyke ERINDRE at en bestemt situation har været farlig. Kroppen har stiftet BEKENDTSKAB med reel virkelig intens frygt i en lignende situation. Og krop og sind er derfor på vagt. Som traumeramt er man oppe imod en krop der husker og hele det dissociative og biokemiske reaktionsmønster der aktiveres.

Det ændrer ikke på, at der stadig er tale om falsk frygt. For min eks-mand, er jo netop ikke min tidligere overfaldsmand fra psykiatrien. Hændelsen ligger tilbage i min fortid, og jagter mig forsat i min nutid. Eksponering, altså at jeg gradvis udsættes for mere og mere højstress kan få min psyke til at dissociere endnu mere, og så re-traumatiseres jeg i stedet for at heles. Lars Sørensen forklarer denne manglende evne til at ”ny indlære” med at traumerne forårsager, at jeg enten overreagerer eller bliver ufølsom. Det er svært at lære nye sunde mestringsstrategier i en følelse af overreaktion eller underreaktion (ufølsomhed). Udfordringen i at behandle traume ”angsten” består i, at den er nært koblet sammen med en massiv højstress, der påvirker mit rationale (kognitiv skelneevne) og min affektregulering (følelsesmæssige bearbejdning). Det kan låse mig fast i en tilstandsbundet indlæring, som jeg har svært ved at komme omkring på grund af mit reptile forsvar.

 

Behøver vi professionel hjælp?

 

HVIS vi opsøger professionel hjælp, og det kan jeg kun anbefale at du gør, hvis du har en meget ringe livskvalitet pga traume symptomer, så er det de professionelles ansvar at undersøge til bunds, om den patient der oplever hæmmende livsførsel, har oplevet noget i sin livshistorie, som kan forårsage denne hæmning/stivning. Den traumatiske højstress har mange ansigter, den tager bolig i helt fredelige mennesker og situationer, som intet har med arnested og oprindelse at gøre. Min oplevelse er, at helt almindelige psykologer og endda også såkaldte traume behandlere, forfejler deres indsats ved at bearbejde højstress triggere, som de ville bearbejde angst. Jeg siger ikke, at mennesker med traumer og PTSD ikke OGSÅ kan lide af reel angst, men netop derfor er det så utrolig vigtigt, at man tager udgangspunkt i den ramtes livsfortælling. Det er nemlig kun den ramte selv, der ved om en stressende begivenhed udviklede sig til noget traumatisk eller blot forblev en forskrækkelse. Og her vil den dygtige terapeut kunne påbegynde optrævlingsarbejdet, og personen der er ramt får derigennem en mulighed for at finde hjem til sig selv, som det oprindelige menneske, den ægte sjæl i det lille autentiske barn vi var før vi blev skadet af livsbegivenheder. Der sker transformationen.

Men du kan også selv, i langt de fleste tilfælde. Kraften ligger ikke udenfor dig, men inde i dig. Jeg har gennem anvendelsen af mange forskellige metoder fået et langt fredeligere liv med min PTSD ved at jeg de seneste 2,5 år er gået ind i en aktiv tilstand af selv-behandling. Den startede godt nok med støttende samtaler fra en dygtig psykoterapeut, der lærte mig betydningen af regulering af hverdagslivet – men langt det meste af arbejdet med at vikle mig ud af mit forpinte liv, har jeg gjort selv. Og når jeg kan gøre det, så kan du også 🙂

 

who she was

 

Jeg håber at denne sidste LEKTION 5 om traumer og PTSD har hjulpet dig lidt på vej til at forstå forskellen mellem traumatisk højstress triggere og de forskellige angstformer. Og at du selv har lyst til at gå i gang med at ”linke” dine triggere tilbage til arnestedet. For mit eget vedkommende, så har det været vigtig viden at se sammenhængen. FORDI min højstress tager bolig i nutidige mennesker og situationer, som intet har med oprindelse og arnested at gøre. I dag kan jeg stå i en situation med min kæreste, hvor han kommer til at udløse højstress, og straks kan jeg identificere HVAD det er han gør, og HVORFOR det trigger mig. Mit reptile forsvar vækkes som en biokemisk respons på den tidligere reel trussel, men jeg kan ret hurtigt vende højstress-kurven. Og endnu vigtigere, så bliver min kæreste ikke taget til fange i min fortid, som min tidligere ægtefælle gjorde. Gennem løbende kommunikation om mine højstress reaktioner hjælper han mig med at holde på kærligheden, og det ville han ikke kunne holde til, hvis han ikke vidste hvad der foregår ovre i mig.

 

thD6D0P3UB

 

Jeg har ikke fået et fredeligere liv ved at eksponere mig selv for mine triggere, for mit liv er fyldt med triggere. Dette har jeg gjort udelukkende gennem øget bevidsthed og nærvær. En bevidsthed og et nærvær jeg ikke kunne give mig selv, mens jeg havde et travlt fuldtidsjob og tusinde aktiviteter i gang hele tiden. Men jeg har kunne gøre det, fordi jeg har regulering i den tid jeg bruger på andre ting end heling, fordi tid og ro til at filtre den gotiske garn nøgle op, er afgørende for succes. Den øgede bevidsthed begyndte med at jeg nedskrev mit traumenarrativ (skriftlig livshistorisk fortælling). Jeg ser nu, mange år efter jeg fik diagnosticeret PTSD, en sammenhæng mellem fortiden traumer, og så de mennesker og situationer, som traumerne igen og igen tager bolig i, her i min nutid. Jeg føler således, at jeg ret hurtigt får afsløret den falske frygt, hvorimod jeg før var et offer for den.

Det er på tide, at vi tager fat i de livsstrategier, metoder og hverdagsteknikker der kan føre os til et fredeligere liv med traumer og PTSD, og det kommer de kommende blogs til at handle om. Samtidig vil jeg inspirere til et kig rundt omkring på min blog, da egenomsorg er en betydelig faktor for at du er velbefindende. Traumer hærger kroppen og kan sætte den i en kritisk ubalanceret tilstand. Derfor er en samlet indsats med vand, nærende kost, søvn, bevægelse og stilhedspraksis også betydningsfuld for heling. God læselyst ♥♥♥

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s