Born to be good? – Compassion er svaret på alle spørgsmål.

♥ I bogen ”Born to be good: The Science of a meaningful life” argumenterer forskeren Dacher Keltner for, at Darwins evolutionsteori peger på, at det er gennem de følelser, der opstår mellem to individer eller i grupper, at overlevelsen er funderet. Følelser som taknemmelighed, glæde og medfølelse knytter dybe bånd og sikrer ”survival of the fittest”, og ikke som tidligere antaget evnen til at være stærk og kunne kæmpe. Risikoen for at dø eller blive udstødt stiger protertionalt med den manglende evne til at knytte dybe bånd via positive følelser [1]

Hvis Dacher Keltner har ret i sin påstand, er det også interessant at undersøge hvordan man via ændringer i sin livsstil, kan vende tilbage til sit oprindelige udgangspunkt, nemlig at være et godt og medfølende væsen.

Man må i den forbindelse spørge sig selv; hvorfor er jeg/vi er i gang med at ødelægge den ene jord, som vi alle ved, at vi er afhængige af? Vi må forholde os til, at vores forbrugsvaner ikke kun skader Moder Jord, men også mange af vores medmennesker og dyrene. Vi må forholde os til, at vi opfører os skadeligt overfor vores egne kroppe og sind, hvor mange af os dør alt for tidligt af selvpåførte livssstilsbetingede sygdomme og bliver alvorligt syge af stress, angst og depression.

– for at vi kan få vores is, må den lille nyfødte kalv forlade sin mor efter kun to døgn. Forskningsmæssigt ved man, at dette forårsager psykisk lidelse hos både ko og kalv, der ikke får deres retmæssige amme periode sammen. Samtidig kan is bidrage til overvægt, sukkesyge og åreforkalkninger m.m hos børn. Hvor er logikken i at den enes lidelse, bliver til den andens lidelse?

Men hvor skal vi starte med at finde svaret på, hvorfor vi opfører os så destruktive, når vi alle i virkeligheden er ”born to be good”?

Et bud kommer fra den spirituelle guru og læge i integrativ medicin Deepak Chopra[2]. Fra vi er helt små og nyfødte lærer vi af forskellige årsager, at holde op med at lytte til os selv, og lærer i stedet at skabe os selv i andres billede. I denne proces forledes vi  fra vores oprigtige ”jeg” og mister delvis kontakten med os selv og bevidstheden om os selv.

Således er stien lagt til et liv i ”bevidstløshed”. Den manglende bevidsthed kan grundlæggende føre til en manglende føling med, hvorfor vi gør hvad vi gør i vores hverdagsaktiviteter, da mange af vores vaner er skabt ved at vi blindt har autokopieret vores omgivelsers adfærd i et forsøg på at passe ind i den aktuelle kultur vi er født ind i.

free from culture

Da COMPASSION er en medfødt egenskab, vil vores krop, sjæl og sind altid reagerer og forsøge at gøre os opmærksomme på, hvis vi bevæger os for langt væk fra vores oprigtige selv, hvilket skaber en følelse af indre uro, forvirring og en grundlæggende følelse af ikke ”at være sig selv”.

Ifølge Deepak Chopra, Echard Tolle og mange andre spirituelle ledere er vi alle ET, alt er connected og derfor vil vi få en fornemmelse af indre uro, når vi har adfærd der skader andre levende væsener.

Compassion er nålen på vores kompas i forhold til vise os vejen hen imod en dybere selvbevidsthed og selvforståelse af at være ET med alt levende på jorden.

 

Men for at forstå hvorfor jeg har valgt at kalde bloggen for ”compassion fokuseret livsstil” i stedet for empatisk livsstil eller medfølelsesbaseret livsstil, vil jeg lige uddybe begrebet compassion og hvordan det samler begreberne empati og medfølelse.

Compassion er svaret på lidelse, som motiverer til et ønske om at hjælpe aktivt og tage et medansvar. Compassion motiverer til at gå et ekstra skridt, for at bistå andre levende væsener med enten fysisk, psykisk eller spirituel smerte. Compassion anses ofte for at have et emotionelt aspekt, men når det er baseret på logiske slutninger såsom retfærdighed og frihed, må det også anses for et rationale, der beror på logiske slutninger. Compassion oversat fra Latin betyder med-følelse, men compassion forbinder empati og medfølelse, samtidig med at det fordrer reel handlingsrettede aktiviteter, for at gøre en ende på lidelsen. Compassion knyttes ofte til det etiske begreb altruisme, altså det modsatte af egoisme, karakteriseret ved at gå op i andres ve og vel uafhængigt af, om det fremmer ens egne interesser. Compassion bygger op den gyldne regel om: ”Gør intet mod andre, som du ikke ønsker de skal gøre mod dig”

Begrebet compassion er kendt indenfor de fleste religiøse og spirituelle praksisser, og anses for at være en af de højeste dyder, noget efterstræbsomt. Men hvis det er så udfordrende at leve en compassionbaseret livsstil, må det jo være fordi der er stærke kræfter på spil, som kan trække os den anden vej?

Måske er det vores egoisme, vores trang til først og fremmest at tænke på os selv, vores lyst til “instant pleasure” og vores endeløse begær efter ting, vi reelt set ikke har behov for, vores kulturelle forbrugsvaner og mange andre barrierer.

 

 

Når du læser videre på denne blog, vil jeg derfor anbefale dig, at du først og fremmest forholder dig medfølende overfor dig selv, og tilgiver dig selv for de tanker og handlinger, der trækker dig den modsatte vej end dit ideal om at indføre 100 procent compassion fokuseret livsstil.

Bare det at du er motiveret for at tilegne dig en livsstil, som kommer Moder Jord og alle hendes skabninger til gode, siger i sig selv en helt masse om dig og den rejse du er på.

Rejsen kræver ressourcer, så derfor er det vigtigt at du har fokus på dig selv, så du hver dag optimerer dine kræfter til at ændre i dine vaner og rutiner for derigennem at øge din bevidsthed. Husk at: ”One must be compassionate to one´s self, before external compassion”[3]

Og hvad vil compassionbaseret livsstil egentlig sige for mig?

Først og fremmest kan alle vist blive enige om, at der kun er EN Moder Jord, og alt efter hvor godt vi formår at passe på hende og den fine økologiske balance, hvorunder hun giver os sine ”frugter”, så har hun det at give af som hun nu engang har.

Ifølge klima forskere[4] er der en lang række trusler rettet mod jorden. En stor del af disse trusler er skabt af os som forbrugere, så derfor har vi både en aktie, men også en fantastisk mulighed for at tage vores ansvar på os! Gøre vores lille bitte indsat som enkelte individer, både på det praktiske plan men også som rollemodel for andre, ved at ændre på dine forbrugsvaner.

Truslerne findes både i luften, i vandet og på landjorden. Ved at blive en mere bevidst og medfølende forbruger kan du skåne Moder Jord både direkte og indirekte. Vi har kun en Moder Jord, og vores liv afhænger udelukkende af, hvorvidt vi formår at passe på hendes finde økosystem. Således at vi, vores børn og alle de fremtidige generationer kan nyde godt af hendes gaver.

Vi kan nok også godt blive enige om, at der kun findes EN dig. Hvis du ikke passer godt på dig selv, så vil du heller ikke have ressourcerne til at være en god rollemodel for andre, i forhold til at udleve en bevidst og kærlig livsstil, der kan inspirere andre til at vælge et bæredygtigt og meningsfuldt liv.

Vi kan nok også godt blive enige om, at Moder Jord udover mennesket har andre beboere, som er dybt afhængige af, at mennesket påtager sig det nødvendige ansvar for at de kan overleve og leve deres egne meningsfulde liv, med de forskellige behov, som de forskellige arter hver især har.

 

At være den øverste i fødekæden, er også at påtage sig et ansvar for at dem der er svagere stillede får acceptable livsbetingelser. Vores vilde dyrearter har brug for, at vi ikke udrydder deres naturlige bosteder. Vores domesticerede dyrearter, herunder vores industridyr, vores forsøgsdyr, vores kæledyr og dyrene i alle vores zoologiske haver og cirkusser rundt omkring i verden, fortjener vores opmærksomhed og vores compassion, således at de får en fair chance for at leve meningsfulde og gode liv uden unødvendig lidelse. De kan ikke kæmpe mod os som har overmagten, de har ingen stemme og ingen rettigheder, de har kun en chance, hvis vi som forbrugere nægter at bidrage til deres lidelse og udryddelse.

death row

Men fortvivl ikke – fortvivl ALDRIG!!!

Hvor der er vilje er der vej – om det så skal tage dig en livstid at komme i mål – så gå efter den fredsfyldte følelse det er at nægte at bidrage til din egen, andre menneskers og vores medskabninger dyrenes lidelse. Husk at alt er connected og at når du skader andre, skader du ubevidst også dig selv. Træn og discipliner både dit sind og dine vaner – og giv ikke op selvom du får 100.000 tilbagefald.

Det tager tid – men giv dig selv, Moder Jord og alle hendes levende skabninger den tid det tager.

Gør det så godt du kan – det er godt nok ♥♥♥

Smukkest af alt er at en compassion fokuseret livsstil binder fine tråde, som sikrer at du som forbruger kan leve et godt, sundt og meningsfuldt liv – og samtidig sikrer at Moder Jord og andre levende væsener får de samme betingelser som du ønsker for dig selv og dem du holder af.

Find din inspiration her på bloggen – der giver trin på trin beskrivelser af hvor du kan sætte ind. Og moralsk og praktisk opbakning til at komme i mål ♥♥♥

Kilder:

[1] Dacher Keltner er professor i psykologi og grundlægger af Greater Good Science Center.

[2] http://www.chopra.com/

[3] Dalai Lama

[4] https://www.beforetheflood.com/explore/the-experts/